Logo PBV
   
   
Naar 
home
page

foto 1

   
   

ONZE OUDEREN

PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!
 
 
 
Partij Burgers in Vrijheid 'PBV'
E-mail: partijburgersinvrijheid#gmail.com
Tel: 560-3914 


Een ding is zeker in het leven: WE WORDEN ALLEMAAL OUD!
Dan is de vraag: Waarom behandelen we onze oudere mensen zo slecht?

Okay, vooropgesteld dat er ook gezinnen zijn die met mai en pai weglopen en hen tot de laatste dag betrekken in hun dagelijks leven. Mai is altijd nog goed om voor dekinderen op te passen of het dagelijks eten voor te bereiden. Toch zien we heel veel 'oudjes' als wezentjes zitten in onze vele tehuizen en opvangcentra voor ouderen. Wezenloos staren ze maar wat in het niets! De gebouwen zien er veelal slecht onderhouden uit en niet altijd even proper.

Nu vragen wij ons af; 'Wat geven we nu nog werkelijk om onze oudere mensen'? Mocht je werkelijk van mai of pai houden en nog steeds respecteren als je eigen ouders dan zou je hen toch niet als wezens dumpen in zo'n tehuis! Nu heeft zo'n tehuis ook wel een reden! De financiën zijn minimaal en de kosten zijn moeilijk te dekken met wat deze, meestal van de onderstand levende, oudjes binnenbrengen. Dat wordt althans ons voorgehouden. Maar dan nog, armoede of slecht bij kas zitten, wil niet zeggen dat er onmenselijke situaties moeten zijn.

Momenteel springen de ouderen tehuizen als paddenstoelen uit de grond want kennelijk is er toch een sleutel dat het een aantrekkelijke business kan zijn. Maar waar is dan de controle op al dit soort tehuizen/opvang? Waar is ook onze sociale controle waar je naar toe kunt gaan als er onmenselijke situaties gezien worden?

Dan vragen wij ons af wat wij nog WERKELIJK overhebben voor onze oudjes. Het zijn wel die mensen die ons als kinderen gevoed hebben, er waren als we in nood zaten en veelal een luisterend oor hadden in nood. Nu kunnen die mensen niets meer voor ons betekenen en dumpen we hen maar in een tehuis. 'E ta kansa mi', 'Hij/zij is lastig'! Triest dat er geen goede sluitende wetten en regels zijn die onze ouderen beschermen! Nog erger is dat onze oudjes ook nog eens afgescheept worden met een van de laagste premies AOV in Europa en zo ook onze eilanden! Een aalmoes als dank omdat deze oudjes er wel altijd voor ons klaarstonden en meegedraaid hebben in een maatschappij!

Sorry mensen, dat laat zien hoe onze politiek werkelijk denkt. Zij laten precies zien hoe de mentaliteit is onder deze laag van de bevolking. Dumpen die hap, je bent oud en afgeschreven en mond houden met je aalmoes!
SCHANDE!

            
 
   
   
   
 
foto 2
 
 
   
   
   
 

Schrijf een E-mail naar onze partij

Email
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days 
please write/submit again.

Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans, All rights reserved. Updated Daily