Logo PBV
   
   
Naar 
home
page

foto 1

   
   

POSITIVISME

PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!
 
 
 
Partij Burgers in Vrijheid 'PBV'
E-mail: partijburgersinvrijheid#gmail.com
Tel: 560-3914 

Is het u ook opgevallen. Je komt met goede bedoelingen en je krijgt een bombardement 
aan negatieve ladingen op je dak gegooid. Dan vraag ik me iedere keer af;
- Zijn de mensen nu zo naïef?
- Weten ze dan niet wat werkelijk om hun heen gebeurt?
- Is het een vorm van ‘ik kan er toch niets aan doen, laat mij ook maar een 
   graantjemee pikken’!
- Of is het gemakzucht?
Een ding is duidelijk, de mensen op dit eiland sluiten hun ogen voor alles wat maar 
negatief is en laten alles toe tot….. ja totdat ook hen aangevallen worden of midden in een 
onrechtmatige zaak geraken. Dan pas gaan ze schreeuwen, schoppen en het eiland is 
dan te klein.
Positivisme is een woord wat in het verleden veel gebruikt wordt en alsmaar duikt dat 
woord op als er een beerput gesloten moet worden. Praat je daarover, dan ben je negatief 
bezig! Natuurlijk want de grote ellende mag en kan het daglicht niet zien. Alles wordt eraan 
gedaan om zaken te omzeilen, verdoezelen of zelfs te ontkennen. Allemaal onder het woord 
dat we positief moeten blijven denken.
Nu ben ik al zeer vele jaren positief ingesteld en heb daar ook uitvoerig in diverse boeken 
over geschreven. Een ding heb ik geleerd; ik ga noch het negatieve noch het positieve 
uit de weg. Wil je iets positiefs veranderen zal eerst het negatieve opgeruimd moeten worden.
Helaas blijkt keer op keer dat positivisme alleen maar gezien wordt als kruislings met je 
benen onder een dividivi zitten en nananana roepen! Mensen dat is echt niet de 
werkelijke wereld!
Wie zaken positief wil veranderen zal ook door het negatieve een weg moeten vinden en 
dan is de vraag: Hoever bent u op deze weg?
             

 

 
   
   
   
 
foto 2
 
 
   
   
   
 

Schrijf een E-mail naar onze partij

Email
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days 
please write/submit again.

Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans, All rights reserved. Updated Daily