Logo PBV
   
   
Naar 
home
page

foto 1

   
   

RECHTSPRAAK

PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!
 
 
 
Partij Burgers in Vrijheid 'PBV'
E-mail: partijburgersinvrijheid#gmail.com
Tel: 560-3914 

         
De uitspraak van een rechter die de zaken tegen elkaar afweegt en dan een vonnis 
uitspreekt. Mooie woorden die wij burgers moeten geloven. 
Maar hoe is de werkelijkheid?
         
De rechtspraak is op het eiland sterk vertroebeld maar ook in het slop geraakt.
Rechterlijke uitspraken zijn helaas veelal gebaseerd op dwalingen die voorgehouden 
worden door diegenen die het moeten uitzoeken. Maar ook zijn er vele uitspraken
waar alsmaar gekeken wordt wie de machtigste is. Daarmee wil ik zeggen dat, in het 
recht het niet meer gaat om wie gelijk heeft maar wie de beste advocaten kan betalen 
om zo de vele regeltjes te vormen dat hun cliënt vrijgesproken wordt. KLASSE JUSTITIE 
noemen we dat! Want waarom krijgt een arme sloeber niet hetzelfde recht, dezelfde 
straf, als die persoon met een dikke beurs?
         
Justitie op ons eiland doet daar aan mee en je merkt al snel dat aangiften bij politie, 
recherche, officier van justitie of openbaar ministerie niet als serieus gezien worden. 
Vele bewijzen zijn er waarbij deze mensen nog niet eens de moeite nemen om het
dossier geheel door te nemen. De eerste regels moeten boeien en moeten in hun 
straatje liggen dan heb je nog een kleine kans gehoord te worden. Helaas, zeer vele 
aangiften verdwijnen als sneeuw voor de zon en zullen zelfs nog geen enkele minuten 
hun aandacht krijgen. Maar als je met een dikke buidel en met een zak vol advocaten
komt, dan kruipen deze gasten stuk voor stuk om de zaak tot in de puntjes voor te 
bereiden en te onderbouwen.
         
Vele zaken tegen het land of eiland verdwijnen voordat ze op een bureau belanden! 
Mocht je toch het geluk hebben dat de zaak voorkomt dan is er een ander probleem 
want het land of eiland heeft altijd gelijk en met vreemde constructies wordt dat 
onderbouwd. Schadeclaims worden niet toegekend want het eiland/land heeft toch 
geen geld. En zo zijn er veel dubieuze uitspraken in en rond eiland/land rechtspraken.
         
Mocht er dan een rechter zijn die dat doorziet, wordt hij op een plechtige manier 
bedankt en mag hij terug naar Nederland. 'NEXT' wordt er dan geroepen en die
rechter moet het recht dan wel weer wijzen in het voordeel van het eiland/land!
         
Zulke zaken zijn er al in het verleden verschillende keren voorgevallen en alsmaar
zijn kennelijk de rechters met handen en voeten gebonden wat de staat wil. Vreemd 
als je van jongs af aan geleerd wordt dat je te allen tijde het recht kunt halen op een 
rechtbank.
         
Helaas, recht is niet meer recht, recht buigt met de advocaten (lees geld) mee en 
daar zal als eerste aan gewerkt moeten worden als PBV de stemmen van de 
bevolking gaat krijgen. Recht zal schoongemaakt moeten worden en de wetten 
zullen voor iedereen gelden, rijk of arm maakt niet uit. Recht is recht voor elke 
burger op ons eiland Curaçao en dat recht moet weer terug komen.
         
       
 
   
   
   
 
foto 2
 
 
   
   
   
 

Schrijf een E-mail naar onze partij

Email
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days 
please write/submit again.

Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans, All rights reserved. Updated Daily