Logo PBV
   
   
Naar 
home
page

foto 1

   
   

RESPECT

PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!
 
 
 
Partij Burgers in Vrijheid 'PBV'
E-mail: partijburgersinvrijheid#gmail.com
Tel: 560-3914 

De arrogantie van de politici naar de bevolking toe.
Wij burgers van de Nederlandse Antillen blijken voor de politici alleen belangrijk te zijn
tijdens de verkiezingen. Niets nieuws, hoor ik u alweer zeggen. Maar is het dan niet 
meer dan normaal dat wij burgers met respect en de nodige fatsoen behandeld
moeten worden?
Een geruime tijd geleden werd mij door een PAR pion verteld dat brieven volgens 
de regels geschreven moesten worden en dat ze aan bepaalde eisen moesten 
voldoen. Zo niet dan werden ze weggegooid en niet beantwoord, vervolgde hij nog. 
Op de vraag hoe je deze brieven moest schrijven kreeg ik het antwoord dat de burger 
dan maar een cursus moest volgen die door hen werd gegeven!
Nu blijkt al lang dat brieven naar de overheid niet beantwoord worden. Zelfs geen 
bevestiging krijg je als er een brief aangetekend of persoonlijk is afgeleverd aan de 
overheid. De enige instantie die volgens respect werkt is het Kabinet van de Gouverneur.
Daar krijg je op zijn minst een bevestiging thuis gestuurd dat de brief ontvangen is. 
Welnu, ik kan u zeggen de vele brieven, vragen en voorstellen die ondergetekende 
heeft gestuurd naar alles wat politiek is op dit eiland, er nog NOOIT één antwoord
of bevestiging gekomen is! 
Brieven in het verleden geschreven naar de; Koningin, Gouverneur, Amerika, 
Europees Parlement, Paus, vele politici wereldwijd en vele commissies kan ik u vertellen 
dat het zelden is dat ik geen antwoord of op zijn minst een bevestiging kreeg van
diegene waar ik als burger een brief naar gestuurd heb.
Wat valt je op na het gesprek met deze PAR pion? Inderdaad, zelden wordt er een brief 
beantwoord door onze politici! Dus kennelijk belanden inderdaad vele brieven van ons
burgers in de prullenbak! Arrogantie noemt men dat en erger nog het is respectloos naar 
de burger toe. De burger die jou als politicus wel te eten geeft en jou zou moeten 
vertrouwen! Nu zijn het kennelijk niet alleen wij burgers maar ook de politici onder
elkaar waarbij brieven en vragen niet worden beantwoord! Dat kunnen we weer zien bij 
een MAN lid laatst die wederom dezelfde vragen per brief stelde!
Mijn vraag is: Welke arrogantie kunnen onze politici zich veroorloven dat zij niet het fatsoen 
moeten tonen naar de burgers en mede politici toe? Hoe kan de burger nog respect
hebben voor politici die brieven laten vernietigen omdat ze niet volgens regels geschreven 
zijn. Overigens, zijn er regels? De enige regel wereldwijd is respect naar elkaar toe en een
beleefdheid naar een ieder. 
RESPECT dames en heren politici en hun overheid! 
RESPECT, dat kun je niet afdwingen dat kun je alleen behalen door zelf 
het voorbeeld te geven. 
          
           
          
 
   
   
   
 
foto 2
 
 
   
   
   
 

Schrijf een E-mail naar onze partij

Email
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days 
please write/submit again.

Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans, All rights reserved. Updated Daily