Logo PBV
   
   
Naar 
home
page

foto 1

   
   

CURACAO SOCIAAL OF ASOCIAAL

PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!
 
 
 
Partij Burgers in Vrijheid 'PBV'
E-mail: partijburgersinvrijheid#gmail.com
Tel: 560-3914 


Sociaal wat is dat? Hebben we dat op dit eiland?
          Ja, het is er en er zijn vele instanties die met veel kunst en vliegwerk hun 
          hoofd boven water weten te houden. Doch, waarom is er zoveel ellende 
          en waarom gedragen de mensen zich asociaal? We kunnen helaas geen 
          ander antwoord geven dan; het voorbeeld van hogerhand is het meest 
          asociaal voorbeeld wat we kunnen hebben.
Wat is er mis?
          - Kinderen zijn nog steeds niet beschermd! O ja, er zijn genoeg organisaties 
           maar die werken veelal voor zich. Ze zijn zelden bereid samen te werken,
           laat staan samen problemen van het kind op te lossen.
          - Onze ouderen die letterlijk gedumpt worden in tehuizen en al hun geld en 
           rechten kwijt zijn. Ze zijn overgeleverd in hoeverre de leiding hen verzorgt 
           en helpt. Opstandige oudjes worden platgespoten of hun mond gesnoerd, 
           ze zijn immers lastig, oud en niet goed bij hun hoofd!
          - De bevolking onder elkaar is ook sterk aan het veranderen. Het sociale wat 
           vroeger was is ver te vinden en het lijkt wel of de een de ander het licht niet 
           in de ogen gunt. Alsmaar is er strijd onderling en de frustraties, haat en nijd 
           stapelen zich op totdat de bom weer eens barst.
          - De bevolking wordt BEWUST dom gehouden en de scholing van onze 
           kinderen holt achteruit!
          - Een ziektebeleid dat mensen veel laat lijden in plaats van verlichten. 
           Het Sehos behoort niet meer als gebouw zo te bestaan en de vele 
           verzekeringen die zelf bepalen wat een patiënt voorgeschreven mag 
          krijgen of niet! Twee zaken die onmenselijk en asociaal zijn naar de 
          mensen toe.
Hoe komt dat?
          Voorbeeld. Waar is het voorbeeld wat gegeven wordt van hogerhand?
          Onze regeerders stelen het hardst van de bevolking. Ze zitten in 
          comfortabele stoelen te vertellen waar nog meer gepikt kan worden. 
          Dat gaat door naar justitie maar ook politie die zelf weinig of niet ingrijpen 
          om zaken aan te pakken. Bang dat ze zelf op een slachtbank zullen 
          belanden. Het voorbeeld geven is er niet meer. De gehele integriteit is 
          verdwenen bij de hogere groepen. De bevolking ziet dat er onbeperkt 
          gegraaid wordt en dat zij steeds minder hebben om nog te overleven. 
          De eerste levensbehoeften worden alsmaar verhoogd en de salarissen 
          zijn op een niveau van vele jaren terug. Dan nog durven bestuurders
          nog meer te eisen van de bevolking en belonen de bestuurders
          zichzelf alsmaar met voordeeltjes, giften, bonussen en verrijkingen.
          Voorbeeld geven, weet u nog?
Wat kunnen we daar tegen doen?
          Wat we kunnen doen is duidelijk. We zullen als complete hechte groep 
          burgers moeten zeggen 'AWOR SI TA BASTA'. 'Het is genoeg'.          
          - We zetten al diegenen die het land benadeeld hebben naast 
           de kant. Later gaan we bij deze personen stuk voor stuk de zaken 
           terugvorderen.
          - Voor de bevolking zal er weer goede scholing moeten zijn.
          - Voor onze ouderen menswaardige huizen waar ze hun laatste dag als 
           een respectvol oude man of vrouw hun leven kunnen leiden.
          - Voor de kinderen worden alle misverstanden centraal gecoördineerd.
           Er gaat gecontroleerd worden of de stichting of instantie hun werk wel 
           doen ten behoeve van het kind.
          - Ziekenhuizen zullen allemaal doorgelicht worden en het oude Sehos zal 
           verdwijnen. Deze voldoet al vele jaren niet meer aan de internationale 
           medische eisen die gesteld worden ten behoeve van de patiënt. 
           Er gaat een menswaardig ziekenhuis komen.
          - Buurtcentra worden gecoördineerd en gezamenlijk onder een lijn 
           opengesteld voor de buurt. De ene buurt kan niet meer privileges krijgen 
          dan de andere buurt.
Kortom, we zullen GEZAMENLIJK weer menselijker moeten gaan worden en zorgen 
dat we weer respect krijgen voor alles wat om ons leeft en bloeit. 
Mens worden, sociaal zijn en voor elkaar beschikbaar zijn 
kan een klein volk zeer groot maken.
         
 
   
   
   
 
foto 2
 
 
   
   
   
 

Schrijf een E-mail naar onze partij

Email
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days 
please write/submit again.

Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans, All rights reserved. Updated Daily