Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Pech gehad


Pech gehad
 2-5a Ongeluk één

Een goede vriend kreeg op een gegeven moment een zeer
zwaar ongeluk. De tegenpartij reed door rood (zoals het mag op
dit eiland) en mijn vriend was voor zijn leven arbeidsongeschikt.
Hij moest daardoor zijn werk opgeven. De hele zaak werd een
verzekeringskwestie want buiten de schade eisten hij en zijn advocaat
een vergoeding voor het niet meer kunnen werken. Deze
jongen had op dat moment ‘de’ advocaat van dit eiland ingehuurd,
want het was een aanzienlijke bedrag aan claim waar hij zijn leven
verder van zou moeten leven.

De rechtszaak begon en deze jongen werd voor de rechter
met zijn hele hebben en houden open en bloot gegooid. Dat was
nodig om de claim te kunnen behandelen en de hoogte daarvan te
bepalen. Zijn inkomens en zijn hele handel werd aldus zo bij de
tegenpartij bekend. Wat deed deze tegenpartij (verzekeringsmaatschappij)
toen? Ze wisten van deze jongen zijn gehele financiële
verleden en ze wisten daardoor ook hoe lang hij een advocaat kon
betalen. Dus de tegenpartij (verzekeringsmaatschappij) ging de
zaak rekken en steeds meer rapporten en keuringen eisen. Toen
plotsklaps kwam er een bedrag wat nog niet het duizendste deel
was van de eis! Slim want de verzekeringsmaatschappij wist dat
het geld van deze jongen aan het opraken was. Dat had hij namelijk
allemaal door moeten geven in de zaak. Hij wees dit aanbod af en
ging door, tot hij werkelijk leeggezogen was door zijn advocaat en
niet meer verder kon omdat er geen financiën meer waren!
Uiteindelijk heeft hij het aalmoes aangenomen die toen
dus nog lager werd gesteld en is de verzekeringsmaatschappij de
lachende derde omdat de tegenpartij wel wat minder geld had dan
een verzekeringsmaatschappij!

2-5b Ongeluk twee

Nog geen twee jaar later gebeurde hetzelfde met een andere
vriend maar gelukkig doorzag hij dat spelletje van de verzekeringsmaatschappij.
Uiteindelijk heeft die meer ontvangen en op zijn
bankrekening staan dan onze eerste procederende vriend. Het is
een techniek wat mijn uitspraak bevestigt dat recht er is voor de
rijken en niet voor de gewone burger.

Ik weet dat er ook rechtsbijstand is voor mensen zonder of
weinig geld en dat wil ik even onder uw aandacht brengen. Deze
‘vrije’ advocaten zijn in dienst van een overheid! Hoe vrij zijn ze
dan en hoeveel tijd mogen ze in een zaak steken tegen deze overheid?
Snap je hem?

Ze mogen maar enkele uren besteden aan een zaak, zaken
die meestal totale levens veranderen van die personen maar ook
van hun gezinnen en familie! Zo’n zaak gaan we later in detailles
bespreken om je te laten zien dat geld wel heel gemakkelijk is als
je het te bont hebt gemaakt.

Een vrije advocaat krijgt een geval en, of dat nu een
overval, moord of wat dan ook voor een delict, daarvoor krijgt
hij maar een beperkt aantal uren voor uitbetaald. Nu beland je
met een grote bankrekening in een van deze delicten, dan zal er
veel onderzoek zijn, want je betaalt dat allemaal en dan staat er
een kordon aan advocaten te vertellen wat een goede man/vrouw
je bent van de gemeenschap! Je wordt vrijgesproken of een straf
waar vele zaken in mindering worden gebracht. En waar een
arme sloeber 24 jaren voor moet brommen, de dikke geldbuidel
anderhalf jaar moet zitten! Let wel, de laatste dan ook nog in een
privé cel, want je voelt je bedreigd! Met alle gemakken voorzien;
internet, goede zorgen en bezoekrecht!

ALS DAT GEEN KLASSE JUSTITIE IS?

Nou, voor mij is dat zo, zoals ik heb ervaren in de tientallen
jaren die ik op deze eilanden heb vertoefd. Er is klasse justitie!
En het is zonder geld niet te vechten tegen de overheid, justitie
en de maffia die dit allemaal bepaalt! Bij de vele persoonlijke
ervaringen is het duidelijk dat veelal de rechters niet zo zuiver
zijn als dat ze zich voordoen. In de meeste gevallen is het ook zo
dat zij misleid worden door een Openbaar ministerie, Officier van
justitie, Procureur generaal, politie en recherche. Vele vervalsingen
zie je opduiken maar ook veel tegenwerking en als je dan niet een
kordon aan advocaten daaraan kunt laten werken heb je domweg
‘pech gehad’. Pech gehad is de zaak waar ik nu al geruime tijd aan
het volgen ben en wat druipt van onrecht. Onrecht omdat er twee
jongeren ten onrechte veroordeeld zijn omdat ze niet de liefste
jongens in de klas waren en zo was het een mooie manier om hun
mond te snoeren maar ook legaal weg te werken.


 

Title: Pech gehad ISBN  978-1-4457-6170-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Pech_gehad2010_Download.pdf
File size 1.5 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily