Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Pech gehad


Pech gehad
 Verklaring

Voor we met dit boekje gaan beginnen wil de schrijver
hierbij duidelijk maken dat hij geen advocaat, jurist, rechter of
enigerlei werkzaam is geweest op juridisch niveau. Ook heeft
de schrijver geen juridische cursussen gevolgd of zich werkelijk
verdiept in de dikke boeken die ze wetboeken noemen. De schrijver
heeft dit boekje geschreven als burger van de Nederlandse
Antillen. Een burger die vele zaken meegemaakt heeft en om
hem heen zag die een gewoon gezond denkend mens, wel laat
afvragen in hoeverre wij, burgers, WERKELIJK beschermd zijn
door het rechtssysteem.

In de tientallen jaren dat de schrijver in de Antillen woont
is gebleken dat het rechtssysteem blundert en dat de burgers niet
beschermd worden. Erger nog is dat als je, als burger, je hoofd
te hoog boven het maaiveld steekt je dan door het rechtssysteem
meteen een kopje kleiner gemaakt wordt of via bedreigingen in
toom gehouden. Open en eerlijk rechtwijzen is er niet meer bij.
Geld, macht en het onderdrukken van het rechtssysteem is waar
het recht tussendoor moet laveren en zelf onder druk gezet door
een maffia of politieke groepering.

Als bezorgde burger en als een burger die altijd geloofd
heeft in het recht, wil de schrijver dit boekje aan je voorleggen.
Niet in moeilijke juridische termen maar gewoon in begrijpelijke
verstaanbare en simpele taal wil de schrijver zaken naar buiten
brengen waar volgens zijn gevoel, hart en ziel, duidelijk het
rechtssysteem van de Nederlandse Antillen faalde en nog aan het
falen is.

We worden door het recht bedreigd en meteen verhoord,
opgesloten of weggewerkt als we vragen stellen, kritisch zijn,
hen aanspreken en vragen zoals; Maar waarom dit of waarom
dat? Hun gedachtegang is duidelijk te voelen en ook af te lezen
van hun houding. Wij burgers zijn dom en mogen niets weten
van zaken als zij dat niet willen. We moeten alles klakkeloos
aannemen en mogen zeker niet kritisch zijn. De dames en heren
in het recht menen goden te zijn, maar helaas zijn ook zij goden
die gemanipuleerd worden.

Nogmaals, de schrijver heeft dit boekje geschreven om
je, als burger, te laten zien wat burgers voelen bij het onrecht wat
het rechtssysteem hen aan doet. Een rechtssysteem waarin geen
vertrouwen meer is en een rechtssysteem wat gefaald heeft, vele
tientallen jarenlang op deze eilanden.
Recht is al geruime tijd krom en wij, onschuldige burgers,
moeten daar onder lijden en toezien hoe de misdaad steeds meer
en meer grip krijgt op deze eilanden, gesteund door het rechtssysteem
en hun rechters.

Antilliaans ‘recht’ is Antilliaans ‘krom’. Recht staat zeker
niet meer voor om de Antillaanse burgers te beschermen maar
meer om veelal hun eigen hachje veilig te stellen. 

Title: Pech gehad ISBN  978-1-4457-6170-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Pech_gehad2010_Download.pdf
File size 1.5 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily