Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Pech gehad


Pech gehad
 

5-2 Dwalingen van de rechters

Zeer zeker zijn er wel eens wat verhalen bij je opgedoken
over een slapende, niet oplettende, niet geïnteresseerde rechter.
Niets nieuws en iedereen gaat er vanuit dat wij, burgers, hier niets
aan kunnen doen. Kijk dat is wat het systeem nu naar toe wil.
Slaafse mensen, afgestompt en niet meer willen opkomen voor
hun eigen menselijk ras.

We zien dat op het Amerikaanse en Europese continent
duidelijk. Je ziet daar de mensen als schapen achter wat helden
en leiders lopen. Precies wat een systeem wil, met af en toe een
schreeuwer die we dan de kop indrukken of wegwerken zeker als
je de klokkenluider bent. Dat alles wordt netjes gedekt door een
rechtssysteem met rechters die zich werkelijk als Goden menen
te moeten gedragen. Ik ken persoonlijk nog wel wat van deze
‘gieren’, zoals ik ze noem, en moet zeggen dat het me niet ver-
wondert dat de burger bang is van deze personen. Geen wonder
omdat ‘God’ meent alles te mogen doen en dat ’God’ ook meent
alles te weten. Rechters hebben veelal een zeer groot probleem,
ze hebben geen gevoel, laat staan dat ze weten dat mensen energie
zijn. Energie die gemanipuleerd is door hun eigen systeem!
Okay, nu denk je dat ik zweverig praat, maar wat er gaande
is, is dat de rechters werkelijk vereerd worden en een eigen
wereld creëren in en om zich heen. De almachtige God die een
mensenleven kan breken of redden. Nou, dat breken is als er niet
genoeg advocaten zijn om je heen. Het redden is, als je een dikke
bankrekening hebt die een leger aan advocaten kan kopen.
Rechters handelen en gedragen zich als een God. Ooit in
een rechtbank geweest? Nou, als je dan een rechter ziet lopen als
energie dan zie je werkelijk een persoon die werkelijk het te druk
heeft met zichzelf. Dat alles puur omdat ze weten dat ze als slaaf
moeten handelen volgens de wetboeken die ze zoveel malen van
buiten hebben moeten leren.

Triest dat je werkelijk geen mens meer ziet lopen maar
een energie die vastzit tussen een eigen ik en een oppermacht wat
‘systeem’ heet en wat gecontroleerd word door de maffia. Zelf zitten
ze allemaal geweldig in de knoop omdat ze weten dat ze aan
een lijntje hangen, namelijk wat het systeem van hen verwacht. Ze
hebben duidelijk hun eigen ik uitgeschakeld. Zaken als gevoel en
menselijk inzicht is net zover te vinden als bij een soldaat vechtend
aan het front, in naam en eer voor zijn land!
Rechters dwalen zeer regelmatig omdat ze zelf in de knoei
zitten. Ze weten dat er veel voorgelogen wordt door machtige
advocaten, OM en PG maar kunnen en mogen niets doen omdat
ze gebonden zijn aan een systeem wat in stand wordt gehouden
door geld.

Uitspraken zijn veelal, of eigenlijk mag je stellen, altijd
gekoppeld aan diegenen die het beste kunnen liegen en deze leugens
kunnen overdragen. Zo leven en werken deze rechters dus
dagelijks in een wereld die als mens niet natuurlijk is. De rechters
die ik ontmoet heb in het verleden zijn allemaal stuk voor stuk
verdwaald in het systeem. Begrijpelijk omdat ze het mens zijn
opzij moeten schuiven en voor God moeten spelen voor een systeem
wat duidelijk veel tekortkomingen heeft. Dat fenomeen zie
je ook bij vele wetenschappers die ook werkelijk afgestompt zijn,
doldraaien en niet meer weten wat werkelijk leven is. Mensen die
boven mensen denken te staan en daarom niet werkelijk bestaan
voor een menselijk leven. Het zich ‘verheven’ voelen, meer zijn of
de vele zware oordelen die je moet uitspreken, dragen ertoe bij dat
een rechter eigenlijk niet lang zijn werk zou mogen doen. Helaas,
het komt het systeem maar al te goed uit dat er vele rechters zijn
die als slaven voor hem werken.

 

Title: Pech gehad ISBN  978-1-4457-6170-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Pech_gehad2010_Download.pdf
File size 1.5 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily