Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Pech gehad


Pech gehad
 Hoofdstuk 1

Inleiding

1-1 Het rechtssysteem zoals het ons voorgeschoteld wordt

U weet dat we al vanaf de eerste dag met de paplepel ingegoten
kregen dat we beschermd worden door het systeem. Als
eerste beschermen onze ouders ons en daarna staan we op eigen
benen en kunnen we vertrouwen op een systeem dat letterlijk alles
geregeld heeft.

Dat is in het kort wat elk kind al zeer snel leert en daar
vertrouwen we dan maar ook op. Onze ouders weten immers zeker
beter dan wij ‘nieuwkomelingen’. Je begint te merken dat de
wereld hard in elkaar zit en al op de scholen is de regel er, dat de
hardste schreeuwers en de grootste leugenaars de dienst uitmaken.
Maar gelukkig is op de scholen ook nog een eigen rechtspraak,
uitgevoerd door de leerkrachten. Leerkrachten die het allemaal in
goede banen proberen te leiden en zo de overgang van ouders naar
een harde maatschappij soepel willen laten verlopen. Helaas is de
schakel van leerkrachten ook steeds meer aan het wegvallen en
zijn leerkrachten ook niets meer dan een computer die gegevens
uitspuwt die je dan zo snel mogelijk moet onthouden. Dan is hun
werk als leerkracht gedaan. Kun je het niet volgen dan ga je een
trapje lager en zo eindig je op de plaats waar de maatschappij je
denkt het hardste nodig te hebben. Vastgepind voor je leven.
Ik haalde het net al aan, de taak van de leerkracht is niet
zo meer duidelijk het opvoeden en als kind je voor te bereiden
in een maatschappij, maar is alleen nog maar een levende brok
informatica uitspuwen waar jij dan je informatie moet uithalen.
De voorbereiding naar een harde vechtende maatschappij is er niet
werkelijk meer bij. Door dat gegeven merk je dat vele kinderen
al vroegtijdig uit het leersysteem afhaken en hun eigen weg maar
in de maatschappij gaan zoeken. Een maatschappij die geen tijd
heeft voor persoonlijke zaken, laat staan voor jou als mens. Er
moet gepresteerd worden of er moet omgezet worden. Geld is
daarbij de drijfveer en is het enige wat telt. Hoe meer geld des te
machtiger en hoger je op de maatschappelijke ladder staat.
Er zijn vele werelden in de maatschappij. Die kunnen zijn;
door netjes je werk te doen en elke maand je geld te krijgen of door
je op te werken in het verkopen van drugs, porno of wapens. Of
je gaat de politiek in en dan verdien je met leugens verkondigen
aardig wat geld. Ook daar maak je kapitalen mee en wat maakt
het uit waar je, je geld vandaan haalt als je maar er genoeg van
hebt, niet waar?

Op die manier hebben vele jongeren hun scholen al vroegtijdig
verlaten puur omdat er andere wegen zijn om zeer veel
geld te maken. Iets wat je veel ziet op deze eilanden waar jonge
broekkies in wagens rijden van enkele tonnen! Kijk, eerlijk verdiend
hebben ze die wagen zeer zeker niet en als je hen volgt zul
je zien dat ze ook de grootste tijd van hun dag hangen onder een
boom of in hun dure wagen. Geld is toch wat telt en dat hebben
ze! Kinderen worden al zeer vroeg hiermee geconfronteerd en ze
voeren uit wat het systeem hen er al zeer vroeg instampt. Namelijk,
ga een manier vinden om met veel geld zo hoog mogelijk op de
maatschappelijke ladder te komen!

Met dat gegeven is het dus zeer moeilijk om kinderen ervan
te overtuigen dat porno, wapens, drugs en geweld niet de weg is.
Wat kun je als ouder aanvoeren waarom dat niet goed is? O, het is
niet ethisch, niet volgens regels of respect! Nou, meerdere malen
ben ik deze discussie aangegaan en heb moeten afhaken als de
jongeren werkelijk hun visie naar buiten brachten. Laten we ze
alle drie even doornemen;

1-2 Ethisch

In de oude opvoeding werd meestal met harde hand in je
gedramd dat je niet mocht stelen en ook geen letsel mocht toebrengen
aan andere levende wezens. Een regel waar onze ouders veel
werk mee hadden en wat menig kostschool een harde dobber aan
had. Deze regel was toen al zo scheef doordat veelal wel de oudere
het recht meende te hebben dat er lichamelijke straffen gegeven
mocht worden. Hoe verklaar je dat jij een kind met harde hand
aanpakt, lijfelijke straffen geeft als hij met een ander gevochten
had? Het stelen is ook altijd een groot punt geweest en je was al
snel een crimineel als je een snoepje ongeoorloofd wegnam. ‘Klein
beginnen is groot eindigen’ was een regel die daar voor stond.
Stelen mag niet! Mooi, dan krijg je de vraag ‘waarom mag het
systeem met zijn belastingen en de politiek wel van mij stelen?’
Ja, daar sta je dan, want zeg maar eens dat, dat dan wel weer mag.
De belastingen mogen je geld afpakken en het systeem met zijn
politici en hooggeplaatste personen in de maatschappij hebben een
vrijbrief om zich te verrijken. Dat zien en voelen onze kinderen
ook! Ze dragen dat ook altijd als eerste aan. Natuurlijk want dat
is het voorbeeld wat ze krijgen van hogerhand.

1-3 De regels

Is een andere uitvlucht want daarin gaat heel veel mis.
Wie heeft deze regels gemaakt? Is dat niet het systeem en zijn
heersers die alsmaar regels opdringen waar je, als burger, aan moet
voldoen? Allemaal omdat de tijd het zo eist en dat het nodig is
om alles in goede banen te blijven leiden? Regels die in wetboeken
beschreven staan, waar de normale burger nog niet voor 1 %
weet wat er staat, maar wel voor 100% moet naleven! Regels die
dan blijkbaar niet voor de ene persoon gelden maar wel voor Jan
met de pet! Regels die alsmaar aangepast worden zodat de rijken
rijker en meer beschermd worden en de armen steeds meer vrij
verklaarde vogels worden. Ook daarover zal nog niet het laatste
woord geschreven zijn. Zeker niet omdat het gehele rechtssysteem
niets meer is dan het beschermen van de vermogende personen die
met veel geld een arsenaal aan advocaten kunnen ophoesten om op
die manier de mazen in de wet te kunnen hanteren. Dat allemaal
tegenover een burger die nauwelijks bijstand krijgt of zijn zwaar
geval moet delen met vele lotgenoten met één advocaat, omdat
hij wel recht heeft op vrije rechtsbijstand maar er geen geld en zo
ook geen tijd werkelijk uitgetrokken wordt voor zijn geval! Een
lachertje want die vrije rechtsbijstand is een werkelijke farce van
een falend systeem. De rechtspraak zal ALTIJD zijn in het voordeel
van de hoogst betaalde met zijn duurste advocaten. Een gegeven
wat je op de gehele wereld ziet en nog dagelijks meemaakt. 

Title: Pech gehad ISBN  978-1-4457-6170-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Pech_gehad2010_Download.pdf
File size 1.5 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily