Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Pech gehad


Pech gehad
 1-4 Respect

Respect? Wat, welk respect? Hoe belazer ik mijn naaste?
Respect bestaat niet onder de burgers, in ieder geval niet in het
recht en het naleven daarvan. Jongeren worden geheel onderdrukt
of aangenomen wordt dat ze bij voorbaad al schuldig zijn. Verhalen
zijn niet langer meer geloofwaardig door de drugs en vele
ervaringen van de straat. Zo heeft liegen meer kans van slagen dan
open en eerlijk zijn. Deze wet hanteert kennelijk de justitie ook.
Eerlijk en open zijn wordt niet meer beloond en wordt alsmaar
afgestraft! Respect is werkelijk alleen af te dwingen als ook het
voorbeeld ernaar is. En wat er de vele jaren nu gaande is, is dat er
totaal geen respect is naar een ander toe, laat staan van justitie en
politiek naar de burger. Dat zie je als de vele aangiften ‘verdwij-
nen’ en nooit behandeld worden. Hoe kan het zijn dat ministers,
onder valse namen, dreigbrieven schrijven in de kranten en op
internet! Is dat respect hebben? Of, als je, als burger, je beklag
doet en je werkelijk van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
Hoe kunnen wij burgers daar respect voor hebben. Nee, respect
dwing je niet af. Respect is een zaak die je kunt verdienen als je,
je naasten ook met respect behandelt!

1-5 Enkele voorbeelden bij meneertje belastingen

1-5a Controle

Bij kennissen van ons was een controle geweest van
belastingen. Alle papieren werden doorgenomen en na dagen
rekenen konden ze niets vinden. De belastingen zoals zij het
hadden opgegeven klopten en er was niets op of aan te merken.
Na een gesprek werd duidelijk aan hen gemaakt dat de dienst het
toch niet vertrouwde omdat volgens de belastingdienst iedereen
probeert de belasting te onderduiken! Na een jaar kreeg deze persoon
een oproep met een boete van vele tienduizenden guldens.
Na het overhandigen van alle papieren, bleek alles toch weer in
orde te zijn! Pas na maanden bleek via, via dat de belastingen net
zijn papieren kwijt waren maar dat hij, als burger, alle bewijzen
maar weer opnieuw moest laten zien! Vreemd genoeg werd de
boete maar gedeeltelijk ingetrokken! Vreemd? Nee hoor, want
dat verdween….. Waar naar toe, laat ik aan uw fantasie over.
Respect naar een ander toe en eerlijkheid beloont? Waar moeten
we dat vinden?

1-5b Schuldje

Vele jaren geleden hoorde ik van een vriend dat hij 15
duizend gulden met spoed nodig had. Hij was werkelijk helemaal
zenuwachtig. Helaas voor hem hebben we geen geldboom in de
tuin staan en was hij ook weer snel verdwenen. Veel later kwam
ik hem weer eens tegen en hij vertelde me in geuren en kleuren
zijn verhaal. Hij had die bewuste dag in het vliegtuig een man
gesproken. Niet wetende dat hij een belastinginspecteur was en
hij aan hem ook nog met zijn grote mond vertelde dat hij tonnen
open had staan op Curaçao. Deze man bleef rustig en hoorde het
gehele verhaal aan. Na dat gesprek vroeg deze inspecteur of de
man die dag daarop met 15 duizend gulden bij hem op kantoor kon
komen, dan zou namelijk alles ‘geregeld’ worden! Op het einde
van zijn verhaal vertelde deze man me trots; Alles is geregeld en
ben helemaal bij op Curaçao!

Dan vraag je, je toch af waarom wij, als burgers, trouw
betalen, indienen en volgens regels handelen en dat dan dit soort
zaken gebeurt waarvan je dan ook nog van weet en aan moet horen
hoe andere tonnen wordt kwijtgescholden!

1-5c Defensie

Ook kreeg ik eens een geval onder ogen van een militair
die vanuit Nederland hier gestationeerd was. Hij moest plotsklaps
terug naar Nederland en hij ging naar de diverse instanties om
zich uit te schrijven. Iets wat achteraf zelden gedaan werd door
defensie personeel en ook nooit een probleem was. Deze man
wilde het netjes afhandelen en deed alles wat hem opgedragen
werd. Toch lukte het hem niet om uit te schrijven want er moest
een algemene ziektebelasting betaald worden door hem (enkele
duizenden guldens). Uit nood, want hij moest die dag vertrekken,
betaalde hij op het belastingkantoor dat bedrag om zo zijn laatste
stempel te krijgen. Na onderzoek blijkt dat het niet het goede
cribnummer op de aanslagen stond. Het was helemaal niet de
aanslag van deze militair!

Nu denk je dat hij in een eerlijk land met eerlijke instanties
zijn geld terugkreeg? Nee, helaas tot de dag van vandaag zijn er
duizenden guldens van hem ‘verdwenen’ op het belastingkantoor!
We weten dat er honderden of misschien wel duizenden
van deze gevallen zijn en ik heb ze gelukkig alleen maar bij mijn
kennissen en vrienden gehoord en gezien. En dan vraag je, je af
of de jeugd dan geen gelijk heeft om lak te hebben aan regels,
wetten en een falend systeem.

Wetende wat er allemaal gebeurt is het moeilijk om bij de
jeugd nog af te komen over niet ethisch, niet volgens de regels of
volgens respect! We zien elk uur van de dag dat deze zaken door
allerlei instanties met voeten getreden worden. Het is duidelijk dat
het systeem zelf niet functioneert! Althans niet voor de gewone
burger. Waarom zou dan de jeugd zich er wel aan moeten houden?
Het voorbeeld is ver te zoeken of is in zijn geheel verdwenen! Er
is geen voorbeeld meer en het systeem met zijn recht blijft menen
dat zij in hun recht staan! Welk recht weten we niet, zeker niet die
van ethiek, volgens regels of respect!

Wat ik met bovenstaande aan wil geven is dat wij, als
burger, maar zeker de jeugd, absoluut niet rechtvaardig worden
behandeld. En over recht gaan we het nu hebben in de volgende
zaken die we van zeer nabij hebben meegemaakt. Zaken die zeker
mij niet meer kunnen laten geloven dat recht, recht is en dat wij,
als burger, op enigerlei wijze beschermd zijn.
Deze voorbeelden hierboven waren op financieel vlak,
maar wat denkt u van de volgende zaken die op onze eilanden
alsmaar opduiken en die de geloofwaardigheid van de burgers
steeds meer aan het twijfelen brengen? 

Title: Pech gehad ISBN  978-1-4457-6170-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Pech_gehad2010_Download.pdf
File size 1.5 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily