Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Ingezonden


Ingezonden
 Keuze

Waarom is de keuze zo moeilijk.
Keuze 1: We blijven een eiland met 5 miljard schuld en
komen onder curatele te staan.
Keuze 2: We worden een land schuldvrij en staan onder
curatele zodat we nooit meer zo’n schuld kunnen
opbouwen.

Moeilijke keuze?

Journalistiek

Wat is persvrijheid? Is dat; Letterlijk alles fotograferen wat je
om je heen ziet? Is dat; Ondanks alle verzoeken van een slachtoffer
of nabestaanden het toch plaatsen van stukken of foto’s?
Is dat; Alles klakkeloos plaatsen wat je op je weg tegenkomt?
Kennelijk is hier de pers als zowel de rechtstaat het spoor geheel
bijster geraakt. Burgers zijn totaal niet beschermd voor deze persparasieten
die alsmaar menen dat hoe roder de pagina van hun krant
is hoe meer lezers ze trekken! We praten de laatste dagen zoveel
over “respect” maar waar is van deze persparasieten het respect naar
slachtoffers of nabestaanden toe? Alles wordt verscholen achter het
woord “persvrijheid” maar deze manier van verslaan is geen persvrijheid
maar “leedvermaak”. Wanneer gaat hier verandering in komen?
Wanneer worden wij burgers beschermd door deze persparasieten die
niet weten wat persvrijheid inhoudt? Wanneer gaat dit eens getoetst
worden door ons rechtssysteem zodat wij als burgers verhaal kunnen
maken als er inbreuk wordt gedaan in onze privacy? Moeten we nog

lang wachten?
Hopelijk staat de emmer nu op overlopen en gaat er werkelijk
eens regels gesteld worden wat wel en niet in een krant geplaatst kan
worden. We wachten rustig af maar voorlopig zijn wij burgers wel
het slachtoffer van deze terroriserende manier van berichtgeving.

Gezond eiland?

Velen jaren wordt er gevochten tegen het onbeperkt uitstoten
van allerlei gassen en gevaarlijke stoffen door de PdVSA. Na het verlaten
van de Shell dachten velen, eindelijk eens van de gezonde lucht
te kunnen genieten op ons eiland, maar minder is waar. Door politieke
spelletjes en het alsmaar draaien om alles heen is de PdVSA met veel
poeha hier op het eiland gekomen. Allemaal onder de noemer dat de
werkeloosheid weer zou verdwijnen en nog iets later dat we geen
stroom uitval zouden hebben door het bouwen van de BOO centrale!
Allemaal verhaaltjes om de burger te overtuigen dat de toen zittende
politici het o zo goed deden voor de bevolking. Niets was minder
waar. De werkeloosheid bleef aan, omdat we praten over een deel
bevolking wat kennelijk niet nodig vindt om aan het arbeidsproces
deel te nemen, dus ook niet bij de PdVSA aan de slag kan komen.
En PdVSA neemt liever hun eigen mensen in dienst wat duidelijk
blijkt. De stroom uitvallen werden meer, maar nu met alsmaar het
excuus dat het aan die nieuwe BOO centrale ligt. En de bevolking is
er geen cent beter op geworden doordat de PdVSA is gekomen daar
de contracten die aangegaan zijn het eiland Curaçao nauwelijks iets
opleveren!

Iets hebben we wel gekregen van deze maatschappij en dat
is een ondragelijke stank en veel zieke mensen en kinderen.

Onze toekomst wordt letterlijk verziekt door deze PdVSA! De politici
maken zich niet zo druk over de jeugd en hun toekomst want deze
mensen weten niet hoe snel ze er een besluit doorheen moeten drukken
om zo een “moordenaar” PdVSA voor lange tijd op het eiland
te houden! Ja, “moordenaar” want vele mensen krijgen vreselijke
ziektes waar ze vroegtijdig aan overlijden en kinderen zijn voor hun
leven lang lichamelijk verminkt. Alles bij elkaar is het duidelijk dat
de overheid weinig interesse toont voor ons burgers en erger nog ze
werken mee dat langzaam maar zeker hun eigen volk uitgerookt en
gemoord wordt door een bedrijf die niets maar ook niets inbrengt in
de welvaart van dit eiland. De tijd dat we zonder raffinaderij zaten
was gezonder omdat we eindelijk frisse lucht ademden en de mensen
die echt wilden werken kregen overal weer een baan aangeboden.
Laten we niet accepteren dat een PdVSA maar doet en laat en ons
letterlijk verziekt, maar laten we als burgers er voor zorgen dat onze
kinderen gezond blijven en ook een gezonde toekomst tegemoet
mogen zien.

Lang genoeg is onbeperkt gerookt, gedumpt en gespeeld met
de gezondheid van de bevolking.

Het is nu genoeg! 
 

Title: Ingezonden ISBN  978-1-4092-1936-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_download.pdf
File size 936 KB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily