Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Ingezonden


Ingezonden
 April 2007

Van geen kant een krant!

Na ruim 17 maanden ben ik het toch wel zat. Woont U ook op
Banda Abou en bent u ook een slachtoffer van wel een krant betalen
maar geen krant in de bus vinden? Nu, in mijn omgeving weet ik al
enkele van deze “slachtoffers” inclusief ondergetekende.

Het loopt de spuigaten uit, we hebben hier een bezorger die komt
wanneer hij wil. Er zijn weken bij waar de krant maar 2 maal per
week bezorgd wordt en dan maar niet te spreken over de tijd tussen
7 tot 10 uur ‘savonds! Middagkrant noemen ze dat!

Na ruim 100 telefoontjes naar Districo en vele faxen/mails
naar de directie Amigoe is het kennelijk onmogelijk dat er een bezorgende
bezorger voor de krant gevonden kan worden op Banda Abou.
Deze afgelopen week was het echt het toppunt, de hele week heb ik
maar EEN MAAL de Amigoe mogen ontvangen! Ja u leest het goed
EEN maal! Bellen heeft geen zin want er wordt niet opgenomen of
men belooft dat er een krant bezorgd wordt, schrijven heeft ook geen
zin want je zal nooit en te nimmer een antwoord krijgen.
Bent U ook een gedupeerde van deze niet bezorgende krantenbezorger
en de wanprestatie van Districo en Amigoe neem dan
contact met ondergetekende op, wie weet kunnen we samen meer
ondernemen tegen dit wanbeleid en het niet leveren voor wat je betaalt!

Maart 2007

Decadent en niet te rijmen

Op een eiland waar zoveel nood, ellende, pijn en waar het
merendeel van de bevolking onder het bestaands minimum leeft zijn
er personen/bedrijven die durven een brug af te sluiten (openbare
weg) om daar tafels en stoelen te plaatsen die verkocht worden voor
350 gulden voor een etentje!

Het is toch wat om de meest rare fratsen uit te halen om zo in
de publiciteit te komen. Grote bedrijven deinzen kennelijk nergens
meer voor terug om zo hun naam in de publiciteit te krijgen door het
te sponsoren. Maar erger nog, er zijn mensen die hier nog intrappen
en geld voor uitgeven! Ze moesten zich allemaal schamen!
Het is triest en tekenend voor de mentaliteit van de huidige bedrijven
en dat deel van de bevolking, dat nergens meer voor terug deinzen
als ze maar opvallen.Vreemd genoeg, daar wordt ook nog vergunning
voor gegeven! Kennelijk is hier dus toch alles te “regelen”!
Gelukkig weten we nu hoe verschillende bedrijven en personen
denken over onze lokale bevolking en heerlijk kunnen smullen
met eten zoekende/dakloze mensen om hen heen! “Moet kunnen
toch” is kennelijk hun motto en een geweten is er niet te vinden bij
hun.
Voor mij een reden om in ieder geval deze bedrijven te vermijden.

Mei 2007

Dieren(leed)bescherming

Nu, wonend 2 jaar hier op Banda Abou moet er toch wat
van mijn hart. Rondrijdend hier op Banda Abou laat mijn hart soms
vreselijk krimpen en schaam ik dat ik een mens ben. Waarom?
0Even wat dingen noemen.
- Een hond gebonden aan 1 meter touw, aan een struik in de kokende
zon zonder water zonder eten!
- Een hond met 6 jonge hondjes waar je elke dag een lijkje ziet liggen
want moeder krijgt niets te eten laat staan verdere verzorging!
- De 10 tallen parkietjes die wekelijks gevangen worden voor verkoop
en dan langs de weg gezet worden, op hun erf, dag in dag uit zonder
eten zonder water!
- De leguanen / duiven die letterlijk met tientallen doodgeschoten
worden voor de soep!
- De geiten die rondlopen met de bekende driehoek om hun nek waar
ze dan ook niet voor schromen om deze driehoeken te gebruiken om
de nekken van hun hond!
- De kadavers die je zeer regelmatig ziet liggen en ruikt, want ze
hebben diverse geiten gestolen en geslacht langs de weg!
- De honden die op straat lopen binnen enkele uren vergiftigd zijn
door een gif wat een vreselijke werking heeft, dit omdat deze honden
z.g.n. geiten aanvallen!
- De honderden kippen die gestolen worden en dan dagelijks verkocht
worden door deze gasten aan de lokale chinezen en andere eet
gelegenheden!
- Een andere hond, die als huis een omgevallen drum heeft, met 2
meter touw zonder water in de kokende zon de gehele dag!
- De wilde katten die met tientallen rondzwerven en vechten om een
beetje eten!

En zo beste mensen zou ik deze krant vol kunnen schrijven
met het dierenleed wat hier op Banda Abou plaats vindt. Dagelijks
schreeuwt mijn hart om “iets te doen” regelmatig heb ik het bestuur
van de Dierenbescherming melding over dit leed gedaan. Maar wat
dan nog meer pijn doet is dat je van een van de bestuursleden te horen
krijgt. “Waarom ga jij niet ingrijpen want wij doen ons best hier in
de stad want Banda Abou staat nog lang niet op de lijst”!

Dan krimpt mijn hart helemaal want de 24 jaren dat ik me ingezet
heb voor dieren hier op het eiland heb ik niet geweten dat de Dierenbescherming
alleen maar de “luxe stad” als werkterrein heeft.
Dit blijkt ook wel omdat meldingen niet behandeld worden en dat
er NOG NOOIT een campagne gevoerd is hier op Banda Abou om
de mensen te heropvoeden.

Nooit zijn deze mensen benaderd en wordt het zeer zware
dierenleed wat hier gaande is aangepakt, nee kennelijk zit Banda
Abou nog lang niet in hun planning!

Het doet pijn en ik schaam me als ik hier dieren in hun ogen
kijk, dat ik een mens ben die met handen en voeten gebonden is aan
onkunde vanuit de stad met als een luxe organisatie Dierenbescherming
noemende. Hebben de dieren elders op het eiland ook geen
recht op een normaal bestaan?

Prioriteit?

Het volgende wil ik u onder uw aandacht brengen. Wat is
belangrijker voor U? Dat er een mooi groen grasveld is als u aan het
golfen bent of dat u groenten en fruit kan eten van eigen bodem?
Nu, kennelijk is het duidelijk dat de overheid belangrijker
vindt dat de golfers in de kokende zon over een groen grasveld kunnen
lopen als dat de lokale tuinders en boeren voorzien worden van
water!

Waar doel ik hier op? Nu, wij boeren en tuinders van Banda
Abou hebben een chronisch tekort aan water. Grond water is soms
sporadisch te vinden zelfs op dieptes van meer dan 60 meter. Ook
zijn er grote gedeeltes op het eiland waar geen water in de grond
zit. Een van de landbouwers investeerde laatst een kapitaal om een
water truck te kopen om zo verschillende landbouwers te voorzien
van water. Toen deze man ging informeren om water te kopen bij de
waterzuivering Piscadera bleek dat al het water bestemd is voor het
groene grasveld van de golfbaan Blauwbaai! Ja u leest het goed een
peperdure installatie die gefinancierd is met gemeenschapsgelden
en onderhouden wordt van ons belastingsgeld is voor een golfbaan
bestemd! Het was voor deze man alleen mogelijk om water te kopen
20 km verder richting Seru Loraweg. Helemaal van Westpunt
rijden naar Seru loraweg om water te halen! Dan ook nog wetende
dat er een waterzuivering op Tera Cora is die ondertussen compleet
gesloopt is door de mensen die wat materiaal nodig hadden voor hun
zelf en nu troosteloos en geheel gesloopt tegen de noordkant staat
weg te rotten! Ook weer gemeenschapsgeld wat verkwist is. Het
is in en in triest dat de overheid totaal niet opkomt voor de lokale
bevolking en zeer zeker niet voor de landbouwers die het in deze
zeer droge tijd vreselijk moeilijk hebben om het eiland te voorzien
van paprika’s, promenta’s, boontjes en andere lokale gewassen waar
de mensen dagelijks om vragen en momenteel zeer schaars zijn te
verkrijgen. Nee de overheid vindt het veel belangrijker dat een paar
golfers hun balletje kunnen putten dan dat we proberen een goed
landbouwbeleid te voeren en de lokale markt beter te voorzien van
eigen producten.

Och wie weet gaan deze overheidsmensen ons later toe laten
op het golfterrein om zo wat gras te mogen plukken waar wij als
lokale bevolking maar van moeten leven! Het is in en in triest daar
wij als lokale landbouwers moeten toezien hoe zeer schaars water
verspild wordt door een “onderlinge” afspraak die eens gemaakt is
met vorige bestuurders en de eigenaar van Blauwbaai. Weg water
en ondertussen staan onze gewassen te schreeuwen om een druppel
water terwijl het verspild wordt voor een golfterrein!
Triest en onaanvaardbaar dat hier niet ingegrepen wordt en
dan maar blijven beweren dat ze voor de lokale bevolking op zullen
komen! Wanneer zal de eerste bestuurder dit werkelijk eens gaan
doen? 
 

Title: Ingezonden ISBN  978-1-4092-1936-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_download.pdf
File size 936 KB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily