Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Ingezonden


Ingezonden
 



Verkeersveiligheid

Meneer Pasman, een geweldig stuk en ben het helemaal met
u eens. U heeft wel een kardinaal punt vergeten, de heropvoeding
van politie en overheid! Want waar zijn ze en wat doen ze aan heropvoeding?
Helaas niet veel, ook hun voorbeeld laat veel te wensen
over. U mist in uw stuk een zeer belangrijk gedeelte en dat zijn de
slecht onderhouden wegen en de wegen die niet meer voldoen aan
de huidige dagelijkse verkeersbewegingen.

Ik weet niet hoeveel maal u de weg naar westpunt rijdt maar
voor vele mensen is het wel 2 tot 3 maal per dag op en neer. Een weg
die ook wel “dodenweg” genoemd wordt omdat er jaarlijks alleen al
verschillende slachtoffers vallen en maar niet te spreken over de dagelijkse
ongelukken met blik schade of blijvend letsel. Een hoofdweg,
zoals de weg naar westpunt, waar dagelijks vele automobilisten hun
leven in de waagschaal moeten leggen omdat deze weg het verkeer
niet meer aan kan en ook nog in een zeer slechte staat is. Op de weg
naar westpunt zit je dagelijks achter bange mensen die niet harder
durven te rijden dan 50, daarnaast heb je de kamikazen die links, of
in de bocht, in blijven halen met een slordige 120 en niet opzij gaan
als er tegenliggers komen, nee die moeten maar wijken.
Daarnaast het zwaar verkeer zoals, loaders, zware vrachtwagens
en bedrijfswagens die niet harder gaan dan 50 en stug blijven
op hun baan. Ze kunnen niet veel anders want deze weg is een enkel
baans weggetje waar vele duizenden mensen dagelijks gebruik van
moeten maken. Dit gaat erger worden als de nieuwe projecten klaar
zijn en er nog meer verkeersbewegingen dagelijks komen. Opvoeden,
ja, maar laten we ook onze bestuurders opvoeden zodat er wegen
komen die wel aangepast zijn of op zijn minst onderhouden worden
anno het verkeer van 2007 om zo het verhoogde verkeersaanbod te
verwerken op deze wegen en mensen een veilig thuiskomst bieden.
Afgelopen tijd zijn kapitalen gespendeerd om zandwegen midden
in de knoek te asfalteren enkel om stemmen te winnen maar voor
een weg, waar zoveel dodelijke ongelukken gebeuren, wordt niets
ondernomen zelfs niet degelijk onderhouden.

Geld? Er is geld en overigens, waar een wil is een weg, maar
helaas niet voor de weg naar Banda Abou en zo wordt er dagelijks
gespeeld met vele mensenlevens.

Wij mensen van Banda Abou blijven hopen dat er eens ingegrepen
gaat worden van overheidswege, zodat ook wij weer een veilig
gevoel hebben als we naar huis rijden over onze toegangsweg.
Veilig, ja veilig, voor ons allemaal en ons hele gezin.

Geloven?

Zat me laatst af te vragen waarom al die herrie in het dorp
om mensenzieltjes te winnen. Wat gebeurde er.
Sinds kort zijn we weer een tent rijker in ons dorp Barber.
Tenten die met bosjes her en der oprijzen het eiland rond.

Een predikant doet daar wekelijks zijn woord om zo de mensen
dichter bij God of zijn eigen geloof te brengen. Toch als ik deze
beste man hoor lijkt het er op dat je op de marinebasis Parera staat,
netjes in een rij, waar een sergeant zijn geloof staat te verkondigen.
Die goede prediker staat me daar te schreeuwen en te bevelen, er
zijn momenten dat je denkt “Nu krijgt hij een hartaanval”! Met veel
herrie en geschreeuw staat hij te verkondigen waarom zijn geloof
goed is en andere niet.

Ik heb altijd gedacht dat er vrijheid van godsdienst was en dat ieder
mens kan kiezen welk geloof het best bij hem past. Maar deze man
schreeuwt letterlijk door het dorp waarom je bij hem moet komen.
Daarnaast gaat hij tot laat door op de avond, terwijl de meeste mensen
al op bed liggen, staat deze man nog te schreeuwen over zijn
geloof. Schiet toch de vraag door mijn hoofd “Is dat wat geloof is
en in moeten geloven?”

Waarom geen respect naar de buurtbewoners toe en de volume
eens wat zachter zetten? De mensen in de tent horen u toch wel. Als
u wat te verkondigen hebt doe het met respect voor uw medemens en
respecteer dat heel veel mensen op Barber erg vroeg naar bed gaan
omdat ze doorgaans ‘smorgens rond 4-5 uur al op staan om te gaan
werken op het land of in de stad. In mijn ogen is het geloof verkondigen
niet het schreeuwen naar mensen toe maar het uitdragen van
respect voor elkander, medeleven en helpen in nood. Misschien dat
deze predikant eens door gaat krijgen dat je door negatief te schreeuwen
en tot laat herrie te maken je zeker geen zieltjes kan winnen laat
staan afdwingen. Laten we geloven, maar laten we geloven in stilte
zoals in elk geloof door bidden of mediteren wordt gedaan. Dat brengt
de meeste kracht voor ons allemaal.

Zie het positief!

Het kon niet uitblijven dat de heren en dames politici door
de mand zouden vallen. Diegenen die zo hard riepen en tierden,
als er een stuk in de krant of bij lezingen iets gezegd werd wat hun
niet aan stond, zijn nu duidelijk door de mand gevallen en hebben
aangetoond dat ze wel degelijk daar zaten om zichzelf te verrijken.
Scheldpartijen, verrijking en mensen kleineren door deze politieke
vertegenwoordigers waren de normaalste zaken.

Maar alles heeft tijd nodig en gelukkig het is zo ver. De kaarten
zijn open het volk is nu duidelijk geworden en het is bewezen waar
deze wolven op uit waren, GELD. Eindelijk, ja eindelijk is de politiek
gevallen en opengebroken en mooier nog we zijn kennelijk als
burger toch een eenheid geworden en nu komen er van alle kanten
protesten, ook vanuit de landelijke politiek maar ook internationaal
is afschuw gesproken over deze verrijking. Laten we dit voorgoed
uitbannen door wetten en regels te gaan stellen tegen dit soort praktijken.
Het wachten is nu op onze Gouverneur die hopelijk het recht
laat spreken en zo alle benoemingen en “last minute” beslissingen
van deze politici vernietigt. Misschien zou een vervolging ook op
zijn plaats zijn, want als wij als burger dit zouden doen in deze maatschappij
zaten we al lang veilig opgesloten in het huis met de goede
toekomst!

We wachten af en de ogen zijn gericht op U Zijne Excellentie.
Positief blijft het! Het heeft ons in ieder geval als bevolking weer
één gemaakt en alle ogen geopend!



 
 

Title: Ingezonden ISBN  978-1-4092-1936-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_download.pdf
File size 936 KB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily