Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Ingezonden


Ingezonden
 Is Aruba werkelijk bezweken?

Met grote verwondering hebben wij het stuk mogen lezen van
de heer Lopez. Waarom is Aruba bezweken wordt er afgevraagd?
Simpel antwoord. Omdat ze internationale wetten moeten respecteren
en macho gedrag ver verleden tijd is. Er zijn vele tegenstrijdigheden
in het stuk van de heer Lopez.
- Chantage? Gewoon omdat er een internationale wet
(niet Nederlandse wet) bestaat die ook Aruba heeft na te leven?
- Dan uw minister van Justitie die zijn “lichaam en ziel” heeft ge-
stoken zoals u aanhaalde, om deze belachelijke situatie
op alle mogelijke fronten te boycotten en tegen te werken!
- Dan het punt gelovig zijn.
Wat gaat u doen als vader als uw zoon of dochter naar u toe komt en
u vertelt: “Pa ik heb een vriend of vriendin”?

Laat u dan uw eigen kinderen vallen?

We hebben verschillende gevallen meegemaakt waar ouders
hun kinderen afstootten om deze kortzichtigheid. Kinderen die zelfmoord
pleegden omdat hun ouders ze niet meer begrepen of wilden
zien. Zeer trieste gevallen waar veel pijn bij te pas komt. Het geloof
zouden we een boekwerk over kunnen schrijven maar we lichten
hier enkele punten uit; Is het niet die R.K die met goud behangen in
alle kerken nog meer geld willen vergaren? Is het niet de R.K (lees
Bisdom) die mensen uit huizen zetten omdat ze de huizen met vette
winst willen verkopen? Zijn het niet die priesters en andere R.K
bekleders die alsmaar in het nieuws komen omdat ze kinderen lastig
vallen op zijn zachtst gezegd? Is het niet de R.K die hun eigen homo
priesters accepteren in de kerken rond de wereld maar zoveel mogelijk
proberen te verzwijgen? We houden hier mee op want zo zouden we
een hele krant kunnen vullen met voorbeelden waar wij alle bewijzen
om ons heen zien, horen en lezen! Als de heilige boeken op de juiste
manier worden geïnterpreteerd dan zou u ook kunnen lezen dat Jezus
Christus, Boeddha en Allah of welk geloof dan ook, maar een ding
voor ogen hebben en dat is mensen nader tot elkaar brengen en elkaar
begrijpen en te helpen in moeilijke tijden die ze doormaken hier op
aarde. Dat is wat in alle heilige boeken staat beschreven, welk geloof
dan ook. Sorry, om te verschuilen achter een geloof is niet de juiste
manier om een standpunt naar buiten te brengen. Eerlijker was als
er niet altijd het geloof bijgehaald zou worden en puur de mening
van de mensen zelf op tafel kwam en dat is duidelijk dat de meeste
mannen op de Antillen maar duidelijker nog op Aruba, nog in hun
macho pubertijd zitten en menen dat mannen vrouwen moeten hebben
als een bezit.

Beste mensen, wordt wakker! Onze maatschappij valt en staat
niet omdat er mensen zijn die nog werkelijk van elkaar houden of
dat nu man met man of vrouw met vrouw is. De maatschappij valt
omdat de regeringen niet ingrijpen in de grootschalige corruptie, het
meewerken aan de criminaliteit en niet te vergeten de drugshandel.
Daarom gaat de maatschappij zienderogen achteruit! Niet door liefde
vervalt een maatschappij! Laten we gelovig afsluiten en hopen dat
alle mensen samen komen, samen werken en elkaar verstaan. Welke
nationaliteit, welk geslacht, welke kleur, en geloof dan ook. Laten
we elkaar helpen. Dat is het uitgangspunt van elk geloof en elk heilig
boek hier op aarde.

Overheids instanties

Keer op keer zie je toch stukjes in de krant over het niet functioneren
van verschillende overheids instanties en bedrijven. Zelf heb
ik ook al verschillende malen melding gemaakt over verschillende
gevallen. Toch zijn er wat kantekeningen.

Over het geval UTS mail, dit stond wel degelijk in de krant
(dinsdag 21 augustus) en een mailprobleem is dat niet altijd snel op
te lossen is, daar kan ik over meepraten met mijn eigen mailserver.
Soms is het een vreemd probleem wat er zich afspeelt. In dit geval
heer Schellekens is de opmerking niet terecht. U heeft gelijk als het
gaat over voorlichting daar schort het zeker nog aan maar dat is bij
de meeste overheidsinstanties, maar dat is niet alleen bij voorlichting
maar ook de andere baantjes die bij vele overheids instanties/bedrijven
bekleed worden. Dat is niet vreemd omdat bij deze instanties
meestal mensen zitten die politiek benoemd zijn of maar snel naar
binnen geloodst zijn om ze zo aan een baantje te helpen.
Laatst maakte ik dat nog mee bij bureau intellectuele eigendommen
waar je letterlijk van het kastje naar de muur wordt gestuurd
voor informatie en kennelijk de mensen de hele dag vergaderen! De
trouwens meest voorkomende smoes bij deze bedrijven door deze
profiterende mensen. Wel is het een vast gegeven, als je niet volhoudt
om de juiste persoon te vinden dan weet je dat bij deze bedrijven/
kantoren verloren raakt.

Mooi voorbeeld is kadaster waar nog steeds is dat je bij extra
betaling veel sneller (die week nog) geholpen wordt als dat je, je
beurt afwacht en soms 5 jaren op een lijst blijft staan! En zo kun je
vele voorbeelden aanhalen die hier nog dagelijks gebeuren.
Toch al bij al mag je het niet in zijn algeheel zo negatief zien
door vol te houden en naar de juiste weg te vragen en je eenmaal
de juiste persoon heb te pakken dat je klacht/probleem wel degelijk
behandeld wordt.

Er zijn bij al deze instanties/bedrijven mensen die wel hart voor de
zaak hebben en wel overuren draaien om weer iets aan de praat te
krijgen of klanten te helpen. Frustrerend voor hun dat ze keer op keer
moeten mee maken dat hun eigen collega’s er een potje van maken
en alles zien als een vakantieoord. Het is daarom ook jammer dat
deze mensen onder diezelfde noemer worden gesteld van niet werken
niet interesserend personeel.

Daarom wil ik toch die mensen die wel hun werk doen en wel
op hun post zitten veel sterkte toewensen voor de zeer moeilijke taak
waar ze mee bezig zijn. Voor mij bent u allen een bewijs dat er wel
degelijk werknemers zijn die hart voor hun werk hebben en zorgen
dat het bedrijf nog op poten blijft. Het zijn u die anderen zeker zover
kunnen krijgen dat ze wel wat klantvriendelijker en service gerichter
gaan worden. Blijf volhouden en voor u allen een pluimpje.
 
 

Title: Ingezonden ISBN  978-1-4092-1936-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_download.pdf
File size 936 KB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily