Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Ingezonden


Ingezonden
 Ons eilandje

We hebben politici die zich druk maken over plastic zakken
terwijl een deel van de bevolking dagelijks vergiftigd wordt door een
multinational. De misdaad is zo’n gewelddadige vormen aan gaan
nemen dat je niet meer weet of er nog wel vredelievende mensen
bestaan en wonen. Dagelijks lees je en hoor je over astronomische
bedragen die toe bedeeld worden aan commissarissen/ directeuren
terwijl ruim de helft van de bevolking minder heeft dan duizend
gulden per maand en onder of tegen de armoedegrens zitten. Grote
bedragen worden gespendeerd om het toerisme te promoten en aan
de andere kant is er weinig initiatief om het eiland aantrekkelijker
te maken erger nog, we hebben nog steeds niet geleerd toerist vriendelijk
te zijn met als excuus; “We hebben geen geld”! Geld wordt
verslonden in de gezondheidszorg en wordt gepompt in bodemloze
putten die bedrijfstechnisch onhaalbaar zijn maar in stand worden
gehouden omdat er “bekende” lokale mensen achter zitten die zo hun
inkomen willen garanderen.

Kinderen worden dagelijks gebruikt en misbruikt door ouders/
familieleden en de instanties die dat moeten regelen kunnen de
klachten niet aan en proberen de ergste gevallen maar te helpen om
zo nog wat te redden van de onkunde die er heerst jegens onze jeugd.
Tientallen jaren wordt er gevochten in het onderwijs, miljoenen zijn
over de balk gesmeten omdat er weer een groepje was die meende het
beter te weten. De eisen worden telkens lager gesteld anders zijn er
te veel drop outs. Wie zijn de dupe? Onze kinderen die steeds meer
achterstand krijgen en zodadelijk niet meer kunnen mee draaien in
de wereldwijde maatschappij. Normen en waarden die geheel aan het
verslonzen zijn omdat er van zowel de ouders als de hogere instanties
en personen totaal niet meer worden gehanteerd omdat hun niet
langer meer als voorbeeld fungeren. Toch zijn we met z’n allen nog
steeds op dit eiland! Waarom? Blijven we hopen op betere tijden?
Al weten we niet hoe deze betere tijden er uit moeten gaan zien want
we willen zeker niet onder een Europese of Amerikaanse wet gaan
vallen. Nee, dat is geen verbetering in onze ogen. Is het niet zo dat
we eigenlijk al in een paradijsje wonen zonder dat we het weten?
Goed, het is hier niet volmaakt maar we kunnen wel, als een van de
weinige bewoners op deze aardbol, zeggen dat we weten wat vrijheid
betekent. Vrijheid die ook zijn prijs vergt. Maar desondanks die prijs
blijven wij toch allemaal maar heerlijk hier op dit eiland rondhangen
omdat we weten dat het elders zeker niet veel beter is.

TDS - Tele 6/8

Toch ergens vreemd dat er vragen gesteld moeten worden
over een overheidsbedrijf in de eilandsraad! Alsof deze mensen niets
beters te doen hebben. Maar wat wil je, de klachten regenen over TDS
en uiteindelijk is het wel UTS (een van de overheidsmaatschappijen)
die hier verantwoordelijk voor is. Maar och wat geeft het, de klanten
hebben toch betaald dus leveren is niet nodig. Betalen ze niet, gewoon
afsluiten die hap. Maar wat denkt u over onze vrije nationale televisie
kanaal 6 en 8? Die kanalen die gratis in de lucht behoren te zijn!
Ja behoren, want al geruime tijd is het onmogelijk deze kanalen
te ontvangen op een antenne hier op Barber en omgeving! Na zeer
geruime tijd dit gemeld te hebben bij UTS en bij de verantwoordelijke
man Dhr Oehlers word je gewoon afgescheept en aan een lijntje
gehouden met loze beloftes. Toch mooi dat je Venezuela haarscherp
kunt ontvangen op 4 kanalen! En dat je van onze nationale tv 6/8
geen signaal hebt. Ook gerenommeerde antenne specialisten kunnen
niets voor je doen omdat blijkt dat er domweg geen signaal hier is!
Mooi als er een aankondiging is op het nieuws of als er meldingen
zijn van algemeen belang dan kunnen wij deze niet ontvangen.
Dit is laatst gebeurd met het passeren van de orkaan Felix
waar je dan via Internet op de hoogte moest blijven, want ook de
radio ontvangst is belabberd. Een optie is dan kennelijk TDS te nemen
waar je voor een astronomisch bedrag wat gratis wereldwijde zenders
mag ontvangen mits je dan weer niet woont op Barber en omstreken.
Nationale veiligheid, och die geldt niet voor Barber en de rest van
Westpunt want wij blijven verstoken van nieuws en mededelingen
van algemeen belang.

Hopelijk dat de vragen van Dhr Gomez UTS en hun mensen er toe
kunnen zetten dat ook wij hier op Banda Abou normaal de vrije signalen
kunnen krijgen waar elk burger recht op heeft.
Het kan niet zo zijn dat je van een onderstanduitkering verplicht
wordt om een niet werkende TDS aan te schaffen!

Eenbaansweg, 100km!

We wonen met enkele families hier aan een van de mooiste
wegen van Banda Abou. Een weg die de verbinding is tussen Pannekoek
en Bou Barber, een weg met vele bochten door een heuvelachtig
gebied en een prachtig landschap. Maar er is een addertje verscholen
achter deze weg.

Kamikaze figuren die presteren om deze heuvelachtige weg
te rijden met een vaart van over de 100 km per uur! Ja, u leest het
goed, een eenbaansweg, geasfalteerd, vele bochten en heuvelachtig
en dan met 4 banden los over de heuvels vliegen. Jongelui die op
San Juan, Pannekoek en Soto wonen die even snel binnendoor tegen
de avond een biertje, lootjes gaan kopen in Bou Barber en zo weer
terug vliegen later op de avond naar huis. Verschillende malen is
het voorgekomen dat er eentje uit een van de bochten vliegt die dan
razend snel geholpen wordt door een van zijn vrienden.
Wat erger is, is dat er al tot twee maal toe voorgevallen is,
dat kinderen lopend over deze weg, op een haar na aangereden zijn
en in de berm terecht kwamen! Bij melding gemaakt te hebben op
de plaatselijke post werd niets ondernomen.

Geplaatste borden van 40 km per uur, 3 jaren terug waren binnen
enkele dagen verdwenen en dienen nu als afrastering verder op van
een tuin op Bou Barber.

Melding bij de verkeerspolitie jarenlang, geen reactie ook
niet van de gezaghebber! Een aanvraag bij DOW om drempels werd
afgedaan dat drempels te gevaarlijk zou zijn, en als je dan aanvoert
dat er verder op in het dorp nieuwe wegen zijn aangelegd door een
toenmalig zeer actieve gedeputeerde en overal drempels zijn geplaatst
dan zijn ze daarvan niet van op de hoogte. Sporadisch is er een
politie patrouille te zien op deze weg! Er wordt door deze instanties
duidelijk gewacht op de eerste (kinder)slachtoffer(s) op deze weg en
zoals het dan altijd gaat, worden er mensen wakker geschud die iets
gaan ondernemen. Een eenbaansweg waar dagelijks tiental kinderen
van diverse families lopen waar 100 km per uur wordt gereden is
niet belangrijk genoeg. Is het dan zo dat deze mensen/instanties dan
ook “dood door schuld” aangerekend kunnen worden mochten er
slachtoffers vallen? Waar wachten ze op? Het is een kwestie van tijd,
dat ene moment dat het goed mis zal gaan! Deze instanties/mensen
zijn diverse malen ingelicht van deze zeer gevaarlijke situatie maar
hebben alles op hun beloop gelaten.

Laten we hopen dat het niet zo ver gaat komen zeker niet
voor de familieleden in deze straat. Een straat die nu als short-cut
gebruikt wordt door een stel laag vliegende onverantwoordelijke
kamikaze figuren, die menen dat wij in de berm moeten springen als
ze toeterend en knipperend met hun lichten over deze weg racen! Het
wachten is op drempels en aanpassingen zodat het weer een veilige
weg is voor iedereen.
 
 

Title: Ingezonden ISBN  978-1-4092-1936-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_download.pdf
File size 936 KB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily