Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Ingezonden


Ingezonden
 Augustus 1999

Positieve initiatieven versus Sea Aquarium

Als commentaar lees ik uit een artikel van Sea Aquarium
exploitant maar steeds dat positieve initiatieven iedere keer de grond
ingeboord worden en tegenwerking krijgen, maar dat hij zich nergens
iets van aan zal trekken. Hierop wil ik als volgt reageren. Goede
projecten juich ik toe en ik hoop dat die zich volop op ons heerlijk
eiland zullen ontplooien. Projecten die tot nu toe uit Seaquarium
ontplooid zijn, hebben grote negatieve gevolgen gehad voor onze
natuur, onder andere het ongelimiteerd zwart koraal plukken, vissen
vangen, de zeeleeuwen, zeehonden en een stuk zee dempen (projecten
die vele dierenlevens gekost hebben). En deze projecten zal ik
blijven aanvechten zolang ik dat kan. Gelukkig hebben meerdere
mensen uw verkeerde voorlichting aan het volk door en weten dat
uw plannen anders zijn dan die u naar buiten brengt. Dit blijkt tot
nu toe uit mijn oproep in een ingezonden stuk in de lokale kranten.
Mijn webpage is binnen enkele dagen ook een feit en dan zullen de
nodige reacties ook vanuit het buitenland komen. Gelukkig hebben
ook al zeer grote organisaties zich wereldwijd gemeld en dat is voor
mij een geruststelling, omdat het wel duidelijk is dat u wel degelijk
verkeerd bezig bent.

Nogmaals, ontwikkelaars met goede ideeën die niet koste zijn
van onze toch al zeer schaarse natuur zijn van harte welkom op ons
dushi korsou! Het zou heel fair zijn als u met het werkelijke verhaal
naar buiten kwam, waarom deze dieren in een bakje worden gezet
en hoe het komt dat vele dieren al gestorven zijn in uw aquaria. In
afwachting van dat verhaal teken ik met de positieve gedachten dat
ook u eens in gaat zien dat dit niet langer toelaatbaar is op ons eiland
en in de wereld en dat u misschien een andere richting op moet als
ontwikkelaar.

Curaçao “Dolphin Killer Island”

De plannen van de Sea-quarium-exploitant zijn nu aan iedereen
wel bekend. Weer een van de bewuste plannen om zichzelf te
verrijken met medewerking van enkele lokale autoriteiten. Dolfijnen
in een bakje! Gevangen uit onze eigen zee (deze informatie komt
van het personeel van het Seaquarium, namen mag ik helaas niet
noemen). Want mocht u het nog niet weten, het zgn. contract met
Mexico en elders was hem te duur! Ja daarom stoppen we onze eigen
wilde dolfijnen in een bakje. Dolfijnen die tot vandaag nog in hun
zee rondzwemmen en speels langs ieder bootje de mensen begroeten
als we richting Westpunt of Oostpunt varen. Als dank krijgen zij een
bakje water waar ze hun verdere leven in blijven zitten, tot hun dood.
Gelukkig voor deze arme dieren zal dat niet lang duren (want daar
kan geen bioloog of trainer iets aan doen). Heel erg, en wat doen
we eraan? Niet veel! We blijven passieve artikelen schrijven, maar
gaan wel elke dag of in het weekeinde trouw naar Seaquarium om
hem verder te spekken in zijn scheve bedoelingen en niet al te frisse
praktijken.

Ik ben al wat verder gegaan en heb contakt gezocht met
WWF en WNF om Curaçao op de ‘blacklist’ te zetten mocht dit plan
doorgaan. We hebben een verdrag, maar zelf onze politici trekken
zich daar geen snars van aan. Ook ben ik bezig met een website te
maken als titel “Curaçao Dolphin Killer Island”. Hierop zullen diverse
mensen en politici vernoemd worden die zich schuldig maken aan
deze morbide praktijken. Ook zal de “natuurliefhebber” geldwolf
(gelukkig geen dier) vernoemd worden en zullen we zien hoeveel
vissen, koralen, zeehonden een zeeleeuwen de dood (dierenliefhebber
hè?)reeds hebben gevonden in zijn aquaria. Mocht u mee willen
werken aan deze webpage en verdere acties ondersteunen, dan is
financiële steun hier hard nodig. Iedereen weet immers wat een webpagina
kost. Ook wil ik via dit artikel iedereen die nog een jaarkaart
heeft van Seaquarium oproepen deze zeker niet meer te verlengen
en weg te blijven bij deze moordplaats. Dit als steun betuiging voor
onze dolfijnen.

September 1999

Makamba

Vreemd, dat hier op dit multiculturele en multiraciale eiland
acceptatie steeds minder wordt, als het gaat om eigen fouten af te
schuiven.
Steeds meer anti-makamba-gevoelens worden opgevoerd,
vergetend dat die duizenden Antillianen die naar Nederland, als het
ware weggevlucht zijn voor de sociale en financiële situatie (zie kranten),
ook in hun paspoort de Nederlandse (is Makamba) nationaliteit
bezitten.

GAAT HET FOUT ——Makamba’s schuld!
GAAT HET GOED —Nos mes por.
Wat jammer nou dat het steeds meer Makamba’s schuld is!!
Weten die salonracisten niet dat als je aan het verdrinken bent, elke
hand die uitgestoken wordt, of het nu van een Chinees of Antilliaan
of van een Makamba, zeer welkom is?

Februari 2000

Economie

Momenteel wordt alles verhoogd ten behoeve van onze economie!
De economie die ik ken gaat hollend achteruit, dus daar gaat
het geld dus zeker niet naar toe!! Praten we misschien hier over de
economie (bankrekeningnummers) van onze politici? Toch blijven wij
als bevolking dit slikken en zullen daarom deze praktijken doorgang
blijven vinden.

Prijscontrole

Met het in gebruik nemen van diverse maatregelen was ons als
bevolking beloofd dat er strenge controle zou komen op de prijzen, er
was/is zelfs een prijzenstop afgekondigd!! Ondertussen kun je geen
winkel meer binnenstappen of je komt met 10% minder boodschappen
naar buiten. Prijscontrole waar, waarop? Het laatste bewijs zijn
onze frisdranken die niet met centen maar met kwartjes omhoog zijn
gegaan. Waar zijn onze controleurs of politici met hun beloftes? Of
zijn zij diegenen die aandelen hebben in deze bedrijven? “Curaçao,
het eiland waar alles mogelijk is wat god verboden heeft”.
Suggestie: Laten we de slogan in het buitenland gaan voeren
komt er misschien nog één toerist!

 
 

Title: Ingezonden ISBN  978-1-4092-1936-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_download.pdf
File size 936 KB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily