Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Ingezonden


Ingezonden
 Malusu

Heer Sommer, met grote belangstelling heb ik uw stukje gelezen
in de krant en denk wel dat hier wat bijgevoegd moet worden.
Ieder gezond denkend mens hier op de Antillen weet dat de
AOV een lachertje is en we kunnen meer over een aalmoes spreken.
Zelfs in onze buurlanden worden het dubbele uitgekeerd laten we
maar niet hebben over Nederland. Het is gewoon niet te rijmen wat
hier gaande is, je betaalt je leven lang een aanzienlijk bedrag en mag
als je 60 bent een zakcentje ophalen om mee rond te zien komen
en dat dan ook nog zonder ziektekosten verzekering. Uit uw stuk
begreep ik dat het hier gaat om buitenlandse medeburgers die hun
leven lang voor “welgestelde” hebben gewerkt en als ze niet meer
kunnen en er bij neervallen, afgeschreven en gedumpt worden. U
vergeet dat deze “welgestelde” zich grotendeels ontrekken aan alle
sociale verplichtingen waaronder verzekeren en afdragen van alle
sociale lasten.

Deze mensen hebben onze medeburgers voor 30 tot 40 jaren
in dienst gehad voor een aalmoes waar ze gewoon als een moderne
slaaf moesten werken vele dagen lang. Daar deze “welgestelde” hun
premies nooit en te nimmer hebben afgedragen vallen deze medeburgers
buiten vele regels en wetten van de Nederlandse Antillen
en worden zo het minimum van het minimum uitgekeerd als ze hun
respectabele leeftijd hebben bereikt. Bovendien vallen ze buiten elke
ziekte verzekering en zijn ze aan de goden overgeleverd.
In deze tijd komt dit nog erg veel voor en helaas is hier geen
overheidsinstantie die deze welgestelden aanpakt.

Het ligt niet aan de SVB maar aan alle welgestelden, die deze mensen
met veel dienstjaren zo dumpen op dit eiland. Het zijn zij die dit
veroorzaken en SVB is niet meer als een orgaan wat puur volgens
de wet handelt. Wel is het triest dat ook Ban Bario Bek en andere
van dit soort instanties niet bijspringen en mensen die ruim onder
een minimum zitten helpen om van een welverdiende ouderdom te
genieten voorzien van een simpel dak boven het hoofd, verzekering,
eten en drinken. Helaas het is de hogere klassen/systeem die
dit veroorzaken en nu daardoor burgers ver beneden het minimum
leven! En wat doen wij? We kijken ernaar en lopen weg want zo is
nu eenmaal het systeem! Laten we hopen dat met het nieuwe jaar in
zicht dat ook voor deze mensen een oplossing komt en dat ALLE
lagen van de bevolking zich aan wetten en regels gaan houden zodat
wij allen een humaan bestaan hebben, rijk en arm.

Dolfijnen d(br)ood

Dolphin Academy Curaçao. Vanaf het begin een groot negatief
geheel waar wetten en regels nog steeds dagelijks worden genegeerd.
Kort de geschiedenis.

Pabor Kibra een geweldige plaats om te duiken, zeer mooie
koralen en alle vissen van de Caribische zee allemaal te zien op
deze plaats. Met daarnaast het wrak wat ook zijn eigen wereld bezat.
Dit alles was voordat de Heer Schrier met zijn consortium illegaal
begon te bouwen. Overigens nog steeds zijn niet alle vergunningen
geregeld. Langzaam werd de zee gedempt, koralen vernietigd en
het wrak gedumpt op een andere plaats. Alles is nu een kale vlakte
“woestijn” zonder of nauwelijks nog vis.

Deze vis werd met emmers vol gevangen van die plaats om zo de
grote vissterfte te verdoezelen van alle bakjes die er waren gebouwd
voor de commercie “geld”. Zeehonden werden binnengehaald die stuk
voor stuk de dood vonden. Maar het was niet genoeg en zo kwamen
in 1999 onder zeer veel protest de eerste dolfijnen. Nationaal en
internationaal was er veel tegenstand, want wat moeten we hier met
dolfijnen in een bakkie?

Alles werd erbij gehaald tot gezondheid toe. De toentertijd
regerende mensen bekenden openlijk op radio en tv dat ze aardig
wat geld hadden ontvangen om dit alles door te laten gaan! Tijden
verstreken en verschillende dolfijnen stierven en werden heimelijk
nieuwe binnengehaald om zo de dood te verdoezelen voor de buitenwereld.
Verder was er ook al bekend dat er vreemde zaken zich
voordeden en verschillende boekhouders en kritisch personeel de laan
uit werden gestuurd omdat ze te veel zagen en het geheel doorhadden.
De historie blijft zich herhalen want ook voor kort werd door
onze instanties weer toegelaten om illegale/wild gevangen dolfijnen
het land in te voeren. Moeten wij maar eens een grasparkietje hier
naar toe nemen staat het in alle kranten vet gedrukt! De toenmalige
directrice Mevr. Leatitia Lindgren-Smits van Oyen distantieerde zich
van deze actie en ook internationaal werd er sterk geageerd, want we
negeren internationale wetten en Curaçao komt weer in een zwart
daglicht en waarom?

Allemaal om het grote geld en een paar die omgekocht worden
om dit oogluikend toe te staan.

Het is tekenend, en een regel bij het Seaquarium, dat Mevr.
Leatitia Lindgren-Smits van Oyen ontslagen is gewoon omdat ze niet
mee wil doen aan al deze illegale praktijken. Voor mij een geweldige
vrouw die voor haar principes en dieren opkomt.
Waren zo ook onze politieke leiders/instanties die ondanks het grote
geld NEE durven te zeggen tegen deze mensen!

Hopelijk dat de desbetreffende instanties als Veterinaire
dienst, Dienst landbouw/visserij, Dierenbescherming, Carmabi, Reefcare
zich eens laten doen gelden en deze illegale handel in dolfijnen
en andere dieren gaan aanpakken. Hanteer de wet en neem deze dieren
in beslag zoals het bij de internationale wetgeving is geregeld. We
kunnen niet langer tolereren dat enkele geldwolven onbeperkt maar
blijven handelen tegen alle verdragen in op ons eiland Curaçao. Waar
andere instanties zoveel moeite doen om Curaçao weer positief in de
wereld te doen verschijnen wat dan door deze gasten elke maal in een
kwaad daglicht wordt gesteld, alleen voor hun eigen portemonnee.
Het wachten is op u instanties wanneer de inbeslagname zal
zijn en dan laat u zien dat u werkelijk voor Curaçaosche economie
en de dieren op komt. We kunnen dit niet langer accepteren nationaal
en internationaal gezien.

We wachten…..
Rectificatie: Dit stuk heb ik gedeeltelijk moeten rectificeren.
Ik kon op dat moment nog niet bewijzen: de vissterfte en vroegtijdig sterven van zeeleeuwen
en dolfijnen. Ook de omkoping en illegale handel kon ik toen nog niet bewijzen.

 
 

Title: Ingezonden ISBN  978-1-4092-1936-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_download.pdf
File size 936 KB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily