Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Ingezonden


Ingezonden
 
Dierenleed of bescherming?

Wereldwijd wordt er gevochten tegen het dierenleed, vele
organisaties maken zich sterk tegen de mensen die kost wat kost
een slaatje willen slaan uit dierenhandel, dieren verhandelen of het
verkopen van “truckjes” die door dieren gedaan worden. Het bezitten
van een “huisdier” heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Buiten dat
het dier al uit zijn natuurlijke omgeving is gehaald is er in de loop
der jaren ook zo mee gefokt dat de dieren niet meer de dieren zijn
die van oorsprong op deze wereld zijn gekomen.
Het wordt steeds meer duidelijker dat er nog zeer veel werk
gedaan moet worden om de dieren te geven waar ze minimaal recht
op hebben, nl minimaal een leven zonder kwelling en pijn. Nu daar
schort het nog aardig aan op dit eiland en dat is dagelijks te zien als
je naar je werk rijdt of even boodschappen gaat doen.

Het dierenleed is nog steeds vreselijk en is nog niet zo ver in banen
geleid dat we over sporadische gevallen praten.
Wat wordt er aan gedaan? Nu dat is de laatste dagen te lezen
in de diverse kranten en steeds meer rijzen vraagtekens op of er wel
iets gedaan wordt. Meldingen van dierenleed worden niet serieus
genomen of door zgn personeelsgebrek op de lange baan gezet. Heeft
een hond/kat het geluk “gespot” te worden en opgehaald wordt of
in beslag genomen dan wacht hem het doodvonnis! En dat dan ook
nog niet direct op de meest “menselijke” manier. Geldgebrek is altijd
het eeuwige excuus van een harde kern dierenbescherming die zich
nooit ten rade gaat of zijn beleid wel de juiste is. Ook is duidelijk
dat deze organisatie niet vies is om geld aan te nemen van bedrijven
en organisaties die juist alles doen tegen dieren! Geld daar is alles
waar het om draait en ja geld is belangrijk in deze huidige wereld
maar dat er principes over boord worden gegooid daar faalt deze hele
organisatie in.

Dan geef me maar de organisatie D.A.R.E. die uit principe
geld niet aan nam omdat enkele sponsoren niet verenigden met hun
beleid. Knap en zeker geweldig dat je op je doel blijft staan wat je
gesteld hebt. Maar helaas is dit bij de dierenbescherming zeker niet
het geval en draait buiten het geld ook nog eens een ego die kost wat
kost hoog gehouden moet worden. Dit alles ten koste van onze dieren
hier op het eiland. Geen actie tegen dierenleed hier op Banda Abou,
geen actie tegen de wilde dolfijnen, geen actie tegen de misstappen
die gedaan worden waar vele stukken natuur en zo dieren verdolven
worden onder puin en dure huizen. Nee, niets wordt ondernomen en
komt er iets naar buiten door deze organisatie.

Vandaar zou ik willen oproepen wie er bereid is om wel degelijk
te gaan vechten voor onze dieren, onze natuur en ons laatst restje
zeeleven wat we nog hebben. Enkel en alleen een boekje uitbrengen
is niet wat hier nodig is op dit eiland, actie en samenwerking is wat
ons kan helpen terug te komen en zo dichter bij de natuur. Laten we
samen gaan werken en dit soort uitgebluste besturen vervangen door
een dynamisch hard werkend team die niet voor zich zelf maar voor
de dieren opkomt!

Zijkant van de medaille

Met grote aandacht en verbazing heb ik de bijna half pagina
uitleg gelezen van onze dierenbescherming. Een goed oplettende lezer
zal niet veel nieuws gezien hebben en alleen de bevestiging hebben
gekregen dat we bij de dierenbescherming niet over het beschermen
van dieren gaat maar over geld.

Heel het stuk gaat over cijfers, waar vraagtekens bijgezet
kunnen worden o.a. 25.000 ingeslapen dieren, maar het draait zoals
gewoonlijk bij deze organisatie alleen maar om geld. Ik zou ook
voor willen stellen of ze de naam niet kunnen veranderen in Dieren
bankinstelling! U leest het nu zelf medewerkers komen en gaan
continu en dan praat je niet alleen over de laatste 5 mensen maar in
de afgelopen tijd over 10 tallen.

Dan praten we nog niet over het zeer grote verloop van asiel
vrijwilligers. Mensen soms komend uit het buitenland of lokaal die
op professionele wijze in hun land van herkomst zeer veel hebben
bijgedragen in het bestrijden van dierenleed, maar ook mensen die
hun hart en ziel gooiden in de dierenellende op dit eiland. Allemaal
mensen die na enkele bestuursvergaderingen het opgaven en soms
huilend wegliepen omdat er alleen maar over geld gepraat werd en
niet over de aanpak van het dierenleed wat op dit eiland overal te
zien is.

Geld, geld en geld daar is waar het om draait en deze organisatie
elke maal schooiend naar buiten mee komt en met cijfers
onderbouwt hoe slecht het dan wel niet gaat. Weer is in het hele stuk
niet te lezen wat de werkelijke plannen zijn tegen al het dierenleed
op geheel het eiland want zolang deze organisatie werkt komt Banda
Bou zelfs totaal niet voor op hun lijstje enkel en alleen worden dieren
opgehaald om ze in te laten slapen. Jammer dat een organisatie die
voor dieren behoort op te komen geld aan neemt van o.a. die mensen
die tegen dieren bezig zijn! Ook dat er zoveel mankracht verspeeld is
geworden al deze jaren om mensen af te stoten die met hun professionele
“knowhow” niet welkom waren in dit bestuur.

Een bestuur wat kost wat kost geld wil verzamelen over de
ruggen van het dierenleed. Dierenbescherming staat niet voor het
beschermen van dieren maar verzamelen van geld! Daarom stel ik
voor dat deze kern een andere naam aan neemt en vanaf heden Dieren
bankinstelling gaat heten. Zo komt de weg vrij dat de mensen
die werkelijk wat willen ondernemen tegen het dierenleed hieraan
kunnen gaan werken. Niet buiten komend schooiend om geld, maar
informerend hard werkend en hart en ziel gevend aan de dieren. Zo
dat hun het dierenleed hier op het eiland aan kunnen gaan pakken
en terug dringen. Om aan te tonen dat het bestuur zelfs vies is van
de natuur.

Een citaat uit het dagboek van een oud beheerster tijdens een zeer
drukke dag op het asiel; “Ga even de stoep vegen en tuin harken want
we hebben vanavond een bestuursvergadering, hoeven we niet over
de bladeren te lopen”! 
 

Title: Ingezonden ISBN  978-1-4092-1936-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_download.pdf
File size 936 KB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily