Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Ingezonden


Ingezonden
 
Dierenleed Banda’bou

Al geruime tijd maak ik melding van het dierenleed hier op
Banda’bou. Vele meldingen zijn al richting de Dierenbescherming
gegaan maar die doet gewoon niets en blijft heerlijk vanuit hun airco
opereren. Honden hebben hier een hondenbestaan en ze zitten aan
zeer korte lijnen, driehoeken om hun nek en die los lopen worden
vergiftigd met de bekende bolletjes (dos pasitos) die zo’n slachtoffer
binnen een minuut een verschrikkelijke dood in laten gaan.
Dit weekeinde was er weer een slachtpartij in een van onze
zandweggetjes en je kunt zien op de foto’s dat het grondig is gedaan.
De weg was een dodenpad en dan de nog levende honden blaffend in
een oude ton of een lijn van nog geen meter! Je hart en ziel draaien
om en praten heeft weinig zin of zet veel kwaad bloed.

Ik word moe om alsmaar het verhaal van de Dierenbescherming
aan te horen dat ze zoveel werk doen. Ik word moe om de
leugen dat er geen geld is aan te horen. Wel zien we dagelijks om
ons heen hoeveel dierenleed er hier op Banda’bou is waar de Dierenbescherming
Curaçao totaal NIETS aan doet en hun ogen voor
sluit. Daarom wil ik deze foto’s de wereld in sturen om aan te tonen
dat Dierenbescherming Curaçao alleen maar in de stad “aanwezig”
is maar zeker niet op de rest van het eiland.

Da’s snel!

Kijk, dat is nu een voorbeeld geven aan ons burgers. Een
straatnamen bord is vernield enkele weken geleden en onze gedeputeerde
(infrastructuur) heeft persoonlijk toegezien dat het weer
allemaal netjes en correct geplaatst is. Perfect! We gaan werkelijk
vooruit op dit eiland. Wat een voorbeeld en wat een service naar
ons burgers toe! Oooo, wacht even, het is dezelfde achternaam van
die gedeputeerde als die van de straat. Zou dat het zijn waarom het
in een nood tempo opgeknapt is, en ook nog van onze zuur betaald
belasting geld. Dat verklaart waarom wij burgers wonende op de weg
tussen Pannenkoek-Bou’Barber al ruim twee jaren wachten op een
oplossing tegen die wegpiraten die over een landelijke eenbaansweg
met ruim 100 km per uur rijden en onze kinderen dagelijks in gevaar
brengen. Werden ook zo alle beloftes van DOW eens uitgevoerd die
we schriftelijk hebben mogen ontvangen. Het ligt dus aan de naam
van de straat! Vreemd is ook dat diezelfde partij wel over het gehele
eiland tijdens verkiezingen veel straatmeubilair bekladt en vernielt
maar dat wordt nooit of te nimmer opgeknapt of vervangen.
Onderscheid moet er zijn, maar ik stel voor om alle namen
van onze kaya’s, straten, zandpaden om te dopen naar die ene familienaam
zodat we allemaal weer over begaanbare wegen met deugdelijk
straat meubilair kunnen rijden. Het hoeft niet allemaal binnen enkele
weken hoor, maar misschien wat sneller dan de twee jaren waar wij
burgers op wachten!

Met de bijbel in de hand

Kijk, we weten dat de politici het vreselijk druk hebben en
niet alles zelf kunnen uitzoeken en lezen. Zo hebben deze mensen
adviseurs die onze politici behoren bij te staan en hen van een goed
advies dienen. Toch vraag ik me af hoe deze adviseurs te werk gaan
en niet erg hun “eigen” visie opdringen.

Er wordt al weer vreselijk veel geschreven en gepraat over het
onderwerp homo’s en lesbiennes. Mensen zoals u en ik van vlees en
bloed met de zelfde kleuren en zelfde energie die we allen uitstralen.
Allemaal mensen die ook iets voor de bevolking willen doen en zich
inzetten in de huidige maatschappij. Wat wil nou het geval zijn, we
hebben een kerk die zich in alle bochten wringt om deze mensen te
weren en het leven onmogelijk te maken. Ik heb altijd gedacht dat
politiek niet kerk gebonden is maar dat is kennelijk anders. Vreemd
genoeg is het die kerk die een boek raadpleegt dat de bijbel heet. Die
bijbel die reeds lang veel haat en nijd verspreidt, veel oorlogen op
zijn naam heeft staan en allemaal onder het mom van een of ander
geloof, kerk of overtuiging.

Ik ben geen politici en ben al geruime tijd aan het grasduinen
wat geloof en alle geschriften inhouden. Wat blijkt, de bijbel is een
boek dat al 20 eeuwen lang herschreven is door vele “wijzen” en
alsmaar aangepast aan de wil van hogere personen.
Het woord “God” ligt bij deze mensen voor in hun mond en
wordt te pas en te onpas gebruikt. Ik wil niet ingaan op het woordje
God maar over de bijbel die geschreven is, volgens velen beweren,
door de apostelen die rond en met Jezus geleefd hebben.

Wat blijkt nu, sinds er oude geschriften opgedoken zijn, leggen
die bloot dat de bijbel pas rond het jaar 313 geschreven is in opdracht
van Romeinse keizer Constatijn. Hij wilde dat er één geloof in zijn
rijk kwam. Zo onstonden er in 325 de twee Credo’s ( Het apostolische-
en het credo van Nicea) Rond half de 19de eeuw doken de
Codex Sinaiticus geschriften op, die gevonden werden in een oud
klooster. Het waren 14.800 aantekeningen en wat bleek was, dat al
in de eerste bijbel veel in geschrapt en verzwegen werd. Ook bleek
dat de toenmalige bijbel geheel anders was en vele geschriften waren
niet meer juist, vele geschriften waren erbij gevoegd. In 1945 werden
de “Nag Hammadi-geschriften” gevonden en twee jaar daarna 1947
de “Dode Zeerollen”. Deze geschriften gingen 22 eeuwen terug in
de tijd en daar werden de verhalen van Jezus Christus vrij direct en
zuiver weergegeven in terug gevonden. Zeker niet zoals de huidige
bijbel het verkondigt. De bijbel van heden ten dagen is zoveel herschreven
dat de werkelijke essentie nauwelijks meer terug te vinden
is. Het Vaticaan zwijgt in alle talen hierover en blijft vasthouden aan
het boek dat de kerkelijke wet voorschrijft; de bijbel.

Om terug te komen naar de oorsprong van het geloof. Vele
schokkende verklaringen zijn aan het licht gekomen maar wat ik
even voor onze politici uit wil halen is dat Jezus Christus zelf heeft
aangegeven dat er maar een doel in het leven is. En dat is, dat we
samen met alle rassen, alle geloven, alle kleuren en alle overtuigingen
als MENS moeten leven zonder haat en nijd en zonder allerlei
vernederingen. Wij mensen moeten elkaar liefhebben en elkaar
verdragen zoals we zijn. Deze pure woorden zijn de uitgangspunten
waar Jezus Christus voor geleefd heeft en ook voor is gestorven. In
de oude Nag Hammadi-geschriften, de voorloper van de bijbel staan
deze pure woorden nog.

Het is eens aan te raden om eens te gaan verdiepen wat werkelijk geloven
is. Dan komt u er achter dat het niet de bijbel is of welk geschrift
dan ook die het ware woord verkondigen. Deze boeken worden enkel
en alleen gebruikt om te vechten en moorden in Gods naam.
Laat uw frustraties en verkeerde inlichtingen niet toe leiden
dat u anderen veroordeelt of kleineert. Geloven is elkaar liefhebben,
respecteren, welk ras, welke overtuiging, welke kleur, welke taal of
wat dan ook. Wij zijn allemaal hetzelfde, wij zijn een mens van vlees
en bloed die voor elkaar er moeten zijn en liefhebben. 
 

Title: Ingezonden ISBN  978-1-4092-1936-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_download.pdf
File size 936 KB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily