Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Ingezonden


Ingezonden
 Juni 2006

Kanaal 8 (6)

Je koopt een “flatscreen” van over de 5000 gulden. Daarbij een
heerlijke luie stoel want je moet toch gemakkelijk zitten! Je drankje
naast je en wat snacks en de WK kan beginnen. Power on en wat zie
je! Een wazig/dof en kleurloos beeld en over het geluid maar niet
te spreken! Net of de opnames clandestien zijn opgenomen met een
video camera. Gaat je hele investering en illusie! Vlug kanaal 12 op
en wat zie je.. een helder beeld goed geluid! Nog mooier is dat bij
een goal je terug kan schakelen naar kanaal 8 of 6 en dan zie je de
hele situatie nogmaals!!

Ja zo bij de tijd is Telecuracao(lees UTS), ze lopen toch met
al het nieuws achter? Gelukkig ben ik geen voetbalfan en heb ik die
investering niet gemaakt maar ik denk nu wel aan die mensen die
diep in hun buidel hebben getast om de WK groots te zien en dan
bedrogen worden met de zgn televisie rechten van Telecuracao!!
Waar gaan we naar toe?

Olie geheim

Wat een novela is het momenteel over de contracten van
PdVSA en over allerlei belangrijke hoogstaande mensen van de
Antillen die in een keer van baan veranderen en overstappen naar
de “oliewereld”. Mensen rond de wereld kopen de ene na het andere
bedrijf op hier op Curaçao. Zelfs Nederland ruikt ook zijn kans en
is in een keer goedgeefs geworden en scheldt 5 miljard schuld kwijt
maar wil wel de Eilanden bij elkaar houden en hun zegje behouden!

Mensen ik ben wat gaan neuzen op internet en al snel blijkt dat er
aardig wat olie zit onder onze rots. De grote mensen weten dat en
in de investeringswereld wordt al redelijk gespeculeerd over de olie
reserves op de Antillen! Een geheim die onze ministers toch angstvallig
proberen te verdoezelen.

Jammer dat de wereld klein is geworden en door simpel wat
woorden in te typen komen hele rapporten en kaarten op je scherm.
Gelukkig voor ons, ik heb al bij meneer Schlumberger een “ja knikker”
besteld want ik ga ook pompen! Al is het maar om wat zuiniger
wagen te kunnen rijden.

Tele bluf!

Ze hebben het nog steeds niet geleerd. Tele Curaçao (UTS)
blijft bluffen. Weer is bewezen dat Tv 8 niet de alle vereiste papieren
kan overleggen. Ditmaal voor de z.g.n. alleen rechten van de WK. Ze
blijven het proberen om bedrijven het leven onmogelijk te maken.
Alsmaar is de rechter die UTS, voor de zoveelste maal, moet terug
fluiten of zelfs grote boetes moet opleggen. Hebben de mensen niet
door bij Tv 8 en UTS dat ook hun legale/juiste papieren moeten
hebben voor ze naar een rechter stappen. Erger is dat de WK sponsoren
mooi in hun buidel hebben getast voor die exclusiviteit van de
belabberde beelden en er nu achter komen dat ook hun in de maling
zijn genomen. Blijf maar sponsor van tv 8 en ook uw bedrijfsnaam
zal door het slijk gehaald worden.

Wanneer wordt er bij de overheid eens werkelijk ingegrepen
in die Gestapo praktijken van dit bedrijf? Nog steeds hebben ze niet
door dat er naast rechten ook PLICHTEN zijn naar een klant toe!
We hebben geduld en tijd zal het leren. Gelukkig zijn er nog rechters
die stukken bestuderen op dit eiland en niet klakkeloos aannemen
wat deze bluffers beweren.

Super Snelle BC

Een waar gebeurd verhaal. Op 14 oktober 2002 heeft het
eilandgebied een voorstel gedaan om een duurte toeslag voor eilandgepensioneerden
in te schalen. 10 juni 2003 is een schrijven naar
BC gestuurd over deze kwestie door UPAH. 18 juni 2003 is er een
beslissing genomen. 14 september 2004 is er nogmaals een schrijven
over bovengenoemde voorstel verstuurd naar BC door UPAH want
er was nog steeds geen reactie van BC zijde. 12 april 2006 is het
voorstel bekrachtigd!! 22 mei 2006 is er een brief verstuurd door
BC en pas 31 mei 2006 ontvangen door UPAH De post of te laat
gepost? Niet gek om 4 jaren te doen op een simpel antwoord! Erger
is de inhoud van deze brief. De inschaling is afgewezen voor alle
eilandsgepensioeneerden! Schande gewoon weg crimineel als je weet
dat de landsgepensioneerden WEL deze duurte toeslag krijgen! Reden
van afwijzing? Het eiland is in een zeer slechte financiële situatie!
He.. dat is nieuws! Hoe kan dat nu? Aan de top salarissen van de
gedeputeerden, alle vriendjes ambtenaren en familie leden kun je niet
direct zien dat het eiland er zo slecht aan toe is, beter nog, kennelijk
zwemmen we in het geld.

Ook de meest waanzinnige beslissingen en garanties die deze mensen
uitdelen geven ook deze slechte financiële situatie niet weer. Toch,
wij eilandgepensioneerden moeten het maar doen met een uitkering
die al vele jaren (ruim 10 jaar) niet meegegaan is met de vreselijk
hoge stijgingen van brandstof/ water/ elektra en onderhoud simpel
gezegd “om er van te kunnen leven”!

Misschien mis ik iets want kennelijk denken de hoog en
droog zittende beslissers dat wij gepensioneerden kunnen winkelen
in een “pensioenadowinkeltje” op de hoek waar wij op vertoon van
onze kaart 25% korting krijgen op alle eerste levensbehoeftes! Ook
krijgen we water uit de “pensioenadoleiding” en elektra door de
“pensioenadokabel”! Helaas heb ik deze winkel, leiding en kabel nog
niet gevonden! Belachelijk te weten dat er o zo gemakkelijk besloten
en gezuld wordt met ons eilandgepensioneerden! Zijn de premies
die we al die jaren hebben afgedragen niet dezelfde als die van de
landsambtenaren? We wachten op de dag dat ook hun dit pensioen
krijgen en misschien merken dat ze er niet mee rond kunnen komen.
Of hebben ze dat WEL geregeld voor henzelf?
 
 

Title: Ingezonden ISBN  978-1-4092-1936-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_download.pdf
File size 936 KB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily