Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

"De missende link."


missendelink
 INHOUDSOPGAVE


Nummer linker kant; pagina op website. Nummer rechter kant; pagina boek

INHOUD

1 De missende link 10
1 Het gesprek 19 juli 2011 wat mijn leven veranderde en de daaropvolgende brief 12
1 Vrijheid 13
1-2 Een stapje verder in kinderleed 14
2 Bezoek Hare Majesteit de Koningin op Barber Curaçao 15
2 Voor het volk? 16
2 Pa e komunidat? 18
2-3 Zelfgenezing 19
3 Het aanbieden van mijn nieuwste boek 21
3 Mijn grootste overwinning 22
3 Geachte Mevrouw/Meneer 23
3-4 Heer Angelo 24
4 Ons heerlijk eiland Curaçao 26
4 Reden 27
4 Curacao Maffia Eiland 28
4 De kracht van de heren Wiels en Wilders 28
5 Voorvallen in uw bibliotheek 30
5 Geachte mevrouw Spies 32
5 Belangrijke mededeling. Voor wie betreft 34
6 Open brief aan mevrouw Liesbeth Spies 35
7 Cultureel onbehagen 40
7 Medische problemen en onvermogen 42
7 De oplichterij van Nieuwe Post NV 43
8 Mijn hart stond stil en mijn pijn was erger dan eens te voren 45
8 Onze kinderen en minderbedeelden op Curaçao 46
8 “Ergste hongersnood Somalië achter de rug” 48
8-9 Criminaliteit 49
9 “Onze monden worden gesnoerd” 52
9 He Swa! 54
9-10 Valse hoop 54
10 Interne brieven Vaticaan vergeven van corruptie 56
10 Energieniale leven 58
11 Shell/ISLA debacle 60
11 Wie speelt nu de domme? 62
11-12 Carnaval 63
12 Conspiracy theory 66
12-13 Hoe houden we de kinderen dom? 69
13 Wat is kinderleed? 72
13 Hoe lang nog? 73
14 Slapen 75
14 Laten we positief zijn 76
14-15 Klokkenluiders, maaiveld en raddraaiers 78
15 Eindeloos geklets 81
15-16 De frustratie van een volk wat nooit heeft leren communiceren 83
16 Veranderingen 85
16 Drugs en macht 87
16-17 Ombuiging naar het positief denken 89
17 U bent mijn familie 92
17-18 U dient het volk, het volk niet u heren en dames politici! 93
18 Politiek, wat moeten we ermee? 95
18 De leugens van de politiek 97
18-19 Heer Wiels geeft iedereen de schuld! 99
19 “Mi ta bezig” 101
19 De slimme reclamemakers 102
19-20 debezorgdeburgercur@gmail.com 104
20 Welke politicus is nog te vertrouwen? 107
20-21 Medicijnen tekort op Curaçao 109
21 De wereld van ongeloof 110
21-22 De rattenvangers van Curaçao 113
22 Banko di amigu maar geen banko di naturalesa 115
22 Een vreemde hobby 117
22-23 Huichelarij 119
23 Weg dierentuin 121
23-24 Curaçao en de “New World Order” 123
24 Politiek Curaçao 126
24-25 Freemasonry – Vrijmetselarij 128
25 Is de Freemasonry – Vrijmetselarij een ver van ons bed show? 130
26 De ware leiders 135
26-27 Excellentie 142
28 Geachte pers 150
28 De vragen naar de loge 151
29-30 Feiten 155
30 UNICEF en kinderleed Curaçao 161
30 Einde oorlog? 163
30-31 2012 einde van de wereld? 164
31 Kabinet Schotte de marionetten van FreeMasonry 168
31-32 Geachte Ministers en verdere politici 169
32 Hoeveel klappen wilt u ontvangen? 171
32 Waar gaan we naar toe? 173
33 Slot 175
33 Links vernoemd in dit boek: 176
 

Title: De Missende link  ISBN 978-1-4710-9498-9
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/De_missing_link_download.pdf
File size 1.2 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily